Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Strålevern- solarium

logo grue snes vler

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

 

Lovverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften)

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Lokalene
Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Melding av virksomheten
Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Skjema er tilgjengelig på internett på strålevernets hjemmesider: www.nrpa.no.

Internkontroll
For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll.
Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:

 • renhold og desinfeksjon
 • å sjekke hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på Strålevernets hjemmesider)
 • rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper.
  å sjekke at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig.
 • å sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent.
 • opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
 • å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt.
 • avvikshåndtering og internrevisjon.
 • Dokumentasjon på at ansatt eller eier som er ansvarlig for dagligdrift har bestått " solarieprøven"

Mer om internkontroll finnes her. Regler for brudd på forskriften. se her

Tilsyn med solarier i Solør i 2010 og 2014

For mer informasjon om solarier, UV-stråling generelt og helseskader les Statens strålevern sine nettsider 

Miljørettet helseverns oppgaver

 • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene.
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere.
 • Føre tilsyn.
 • Behandle klagesaker.

Kilder:

Statens strålevern

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (papirtilsyn 1.doc)Papirtilsyn 88 kB
Last ned denne filen (Papirtilsyn 2.doc.pdf)Papirtilsyn 20 kB
Til toppen