Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Beredskap og forsvar

Alarmsentral Brann - 110-innlandet

logo-110Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter.

Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 2750 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg.
I tillegg utfører de tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
110-innnlandet tvitrer om branner, ulykker og andre henelser av samfunnsmessig interesse.

Overordnet beredskapsplan for Grue kommune

Overordnet beredskapsplan for Grue kommune, godkjent i kommunestyrets møte 3. april 2017.

 

Glåmdal Brannvesen IKS

logo glmdal brannvesenGlåmdal Brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen for Grue og Kongsvinger kommune.
Tlf 417 96110

Til toppen