Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Vergemål

Beskrivelse
Formålet med bruk av verge er å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok. Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Ved andre tilfeller enn umyndiggjøring oppnevnes det en hjelpeverge. Hjelpevergens mandat skal være avgrenset til det den myndige ikke klarer selv.

Overformynderiet i hver kommune oppnevner og fører tilsyn med vergen og forvalter den umyndiges midler hvis de overstiger kr 75 000. Midler under kr 75 000 forvaltes av vergen når ikke annet er bestemt. En hjelpeverges myndighetsområde fastsettes ved oppnevningen. Det skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Målgruppe
Mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer som på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender.

Kriterier
Den som har foreldreansvaret, er automatisk verge for mindreårige. For umyndiggjorte oppnevnes verge i forbindelse med umyndiggjørelsessaken. For å få oppnevnt hjelpeverge må følgende foreligge:
  • begjæring om oppnevning fra for eksempel nære pårørende eller ansvarshavende lege eller tilsynslege ved institusjon der vedkommende er innlagt
  • tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender
  • samtykke fra den som skal ha oppnevnt hjelpeverge hvis det ikke går fram av legeerklæringen at innhenting av samtykke er umulig eller av særlige grunner utilrådelig.

Klagemulighet
Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i vergemålssaker, for eksempel når det gjelder utnevnelse av verge, kan du klage på avgjørelsen innen tre uker etter at du har mottatt underretningen. Klagen sendes til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Har Fylkesmannen truffet avgjørelsen i første instans, vil Justisdepartementet være klageinstans.

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen