Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Vergemål

images-bilder20fmhe-banner-20og20fellesbilder-vergemaal bannerVergemål

Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

Alle oppnevnte hjelpeverger, verger og setteverger fortsetter i sine vergeoppdrag. Begrepet hjelpeverge skal ikke brukes lenger og dagens hjelpeverger får benevnelsen verge.

Dagens verger skal levere regnskap for 1. halvår 2013 til overformynderiet innen 31. august. Alle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning for 1. halvår leveres også til overformynderiet. Overformynderiet avslutter sin virksomhet etter at regnskapene er avlevert og arkivet er avsluttet.
Vergemålsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning blir ny klage- og tilsynsmyndighet, og vil også ha et overordnet ansvar for IKT, bankavtaler og informasjonsvirksomhet.

Statens sivilrettsforvaltning har utviklet en egen internettside om vergemål – Vergemålsportalen www.vergemal.no . Her finner man nyttig informasjon til verger, personer under vergemål, pårørende og til de som har meldeplikt. 

Interesserte kan også lese mer på fylkesmannen.no/hedmark . Fylkesmannen i Hedmark er svært interessert i å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å bli verger.  

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen