Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Samfunnsplanlegging

Økonomiplan 2018-2021

kroneØkonomiplan 2018 - 2021. Vedtatt i Kommunestyret 11.12.2017.

Arealstrategi for Kongsvingerregionen

HjerteFargerKongsvingerregionen har et mål om 100 nye arbeidsplasser per år. Regionen er sammen om å utnytte regionens fortrinn og har utarbeidet felles arealstrategi.

Les mer: Arealstrategi for Kongsvingerregionen

Stedsutvikling Svullrya

Les mer: Stedsutvikling Svullrya

Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunal planstrategi 2016 - 2019.
Vedtatt i kommunestyret 12.12.2016.

Detaljreguleringsplan Rv 2 Brynn - Grue kirke, mindre reguleringsendring

blyant og papirFormannskapet egengodkjenner mindre endring av ”Detaljreguleringsplan for Rv 2 Brynn – Grue kirke” datert 2015 med tilhørende bestemmelser datert 09.09.2015, revidert 13.09.2016.

Les mer: Detaljreguleringsplan Rv 2 Brynn - Grue kirke, mindre reguleringsendring

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for planoverganger på Namnå

blyant og papir.

Les mer: Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for planoverganger på Namnå

Detaljreguleringsplan Planoverganger på Namnå - Melding om vedtak

blyant og papirKunngjøring av plan
Kommunestyret i Grue egengodkjente den 19.10.2015 i saknr 060/15, detaljreguleringsplan Planoverganger på Namnå.

Les mer: Detaljreguleringsplan Planoverganger på Namnå - Melding om vedtak

"Sveitserstilbyen" Kirkenær

Stasjon.dragehoder"Sveitserstilbyen" Kirkenær - byggeskikkveileder

Kulturminneplan for Grue

blyant og papirKulturminneplan for Grue 2015 - 2024
Vedtatt av kommunestyret 23.03.2015

 

 

Retningslinjer for praktisering av pbl §107 og skiltvedtekter av 18.10.04

Her kan du lese Retningslinjer for praktisering av pbl §107 og skiltvedtekter av 18.10.04

Vedtekter for skilt og reklame

Her kan du lese Vedtekter for skilt og reklame i Grue kommune

Plan for helse- og omsorgstjenesten 2014-2025

blyant og papirPlan for helse- og omsorgstjenesten 2014-2025

Områdereguleringsplan for Kirkenær industriområde nordre del og ny omkjøringsveg

blyant og papir.

Les mer: Områdereguleringsplan for Kirkenær industriområde nordre del og ny omkjøringsveg

Kritikk mot høye utgifter til administrasjon i Grue kommune

Les mer: Kritikk mot høye utgifter til administrasjon i Grue kommune

Kunngjøring av plan - Detaljregulering for Fv 404 Grøset-Ingelsrud

blyant og papirMelding om vedtak
Kommunestyret i Grue egengodkjente den 24.3.2014 i saknr 008/14, detaljreguleringsplan for Fv 404 Grøset - Ingelsrud. Reguleringsplanen skal legge til rette for utbedring av fylkesveg 404, fra Grøset til Ingelsrud. Planarbeidet er utført av Statens vegvesen.

Les mer: Kunngjøring av plan - Detaljregulering for Fv 404 Grøset-Ingelsrud

Fylkesstatistikk for Hedmark

Fylkesstatistikk for Hedmark kan du lese her

Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2017

blyant og papirTrafikksikkerhetsplan for Grue kommune ble vedtatt av kommunestyret 23. september 2013.
Se planen her

Bolyst i Grue

grue facebook3 3Prosjektet har som mål å stimulere Bolyst i Grue gjennom sentrumsutvikling, utvikling av nye bomiljøer, økt samhandling om arrangement og attraktivitet.

Prosjektbeskrivelse

Tiltak og planer i de tre delprosjektene 2014

 

 

Eiermelding 2013

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Grue kommune har eierinteresser, vedtatt av kommunestyret 4. februar 2013.

Eiermelding

Vedlegg til eiermelding

Kommuneplan 2013-2023 Arealdelen

blyant og papirI medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, vedtok kommunestyret i Grue, den 8.4.2013, sak nr. 014/13 Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023.

Les mer: Kommuneplan 2013-2023 Arealdelen

Kunngjøring av plan - steinbrudd og masseuttak

blyant og papirDetaljreguleringsplan for steinbrudd og masseuttak på gnr 34 bnr 1. Melding om vedtak:

Les mer: Kunngjøring av plan - steinbrudd og masseuttak

Reguleringsplan for Vestgarden hyttegrend ved Rotbergsjøen - melding om vedtak

blyant og papirKommunestyret i Grue egengodkjente den 25.6.2012 i sak nr 033/12 reguleringsplan for Vestgarden hyttegrend gnr 117 bnr 6 og 17 ved Rotbergsjøen.

Les mer: Reguleringsplan for Vestgarden hyttegrend ved Rotbergsjøen - melding om vedtak

Kommuneplan 2011-2023 Samfunnsdelen

blyant og papirSe Samfunnsdelen av kommuneplanen 2011-2023.
Planen ble vedtatt i kommunestyret 10. oktober 2011.
Kommuneplan

Finnskogen Natur- og Kulturpark

finnskogen natur og kulturparkEt prosjekt for utvikling av Finnskogen, www.finnskogen.org

Parkplan 2014 - 2024

14 spennende reiser på Finnskogen

 

Finansforvaltningsreglement for Grue kommune

kroneFinansforvaltningsreglement for Grue kommune, vedtatt av kommunestyret 28.06.2010

Behandling av reguleringsplaner

blyant og papirBehandling av reguleringsplaner etter Plan- og bygningsloven (Pbl) kap.12

Les mer: Behandling av reguleringsplaner

Planprogrammet for Kommuneplan 2011 - 2023

blyant og papir.

Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (Planprogram 2.g. beh. og vedtak 12.april 2010.pdf)Vedtatt planprogramPlanprogram for Kommuneplan 2011 - 20231216 kB

Les mer: Planprogrammet for Kommuneplan 2011 - 2023

Til toppen