Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Behandling av reguleringsplaner

blyant og papirBehandling av reguleringsplaner etter Plan- og bygningsloven (Pbl) kap.12

ANSVARLIG ENHET: Landbruk – næring – teknikk Bygg, oppmåling og plan

MÅLGRUPPE
Alle som ønsker å få behandlet en reguleringsplan i Grue kommune.

GENERELL TJENESTEBESKRIVELSE
Bygge- og oppmålingsavdelingen behandler reguleringsplaner etter Pbl.
Behandlingen består i veiledning, koordinering, utredning og saksforberedelse til vedtak i politiske utvalg, samt kunngjøringer og oppfølging av vedtak.

Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at et område kan reguleres?
Ethvert område som ønskes regulert må være i overensstemmelse med de arealbruksformål som er fastlagt i vedtatt kommuneplan.

LOVVERK/HJEMMEL
• Lov av 27.juni 2008 nr 71.
• Vedtatt kommuneplan.
• Kommunale vedtekter/normer.
• Gjeldende reguleringsplaner.
• Temaplaner.
• Fylkes/ fylkesdelplaner.
• Rikspolitiske retningslinjer.

SAMARBEIDSPARTER
Bygge- og oppmålingsavdelingens ansvar er å påse at alle berørte parter i en plansak får rimelig anledning til å uttale seg. Vi samarbeider nært med andre kommunale enheter for å sikre at reguleringen koordineres med kommunens øvrige aktiviteter.
I tillegg skal alle plansaker fremlegges for overordnede myndigheter, naboer, interesseorganisasjoner o.a. for uttalelse.

SAKSGANG
Aktivitet Ansvarlig
Henvendelse til kommunen Tiltakshaver
Varsel om igangsetting av regulering Tiltakshaver
Foreløpig planutkast Tiltakshaver
Intern høring Kommunen
Justering av planforslag og innsending til behandling Tiltakshaver
1. gangs behandling i formannskapet Kommunen
Utleggelse til offentlig ettersyn Kommunen
Justering av planforslag Tiltakshaver
2. gangs behandling i formannskapet Kommunen
Vedtak av reguleringsplan i kommunestyret Kommunen
Kunngjøre planvedtak og opplyse om klageadgang Kommunen 

«VI LOVER...»
• Å gi tilbakemelding om at søknad om regulering er mottatt, og hvis nødvendig - invitere deg til forhåndskonferanse.
• På forhåndskonferanse skal vi gi deg nødvendig veiledning og informasjon om: saksbehandlingsrutiner, gjeldende planer, krav og avklaringer i fbm. planutforming og innhold, framdrift av planbehandling og forhold som kan påvirke framdriften, kartgrunnlag, adresselister, gebyrregulativ, vedtekter m.m.
• Å utføre saksbehandling og følge opp vedtak i henhold til Pbl.

«FOR AT VI SKAL KUNNE OPPFYLLE DETTE....»
• Må du sørge for at innlevert planmateriale oppfyller plan- og bygningslovens krav, er komplett og faglig tilfredsstillende, har bl.a. planbeskrivelse som inneholder relevante opplysninger, at nødvendige avklaringer er utført, og planforslaget er i henhold til Miljøverndepartementets veiledere.
• Skal planforslaget være utarbeidet digitalt, og dataene levert på SOSI standard - nivå 4, slik at de kan konverteres til kommunens GIS verktøy.

«DERSOM VI IKKE INNFRIR...»
og saksbehandlingsprosessen ikke forløper som avtalt under forhåndskonferansen, vil vi gi deg skriftlig informasjon om den videre framdriften i saken.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Dersom du har spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Bygge- og oppmåling ekspedisjonstid:
Mandag-fredag kl.9.30 -14.00
• Onsdager – STENGT

Kontakt for mer informasjon

Enhet for landbruk- næring- teknikk

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen