Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Reguleringsplan for Vestgarden hyttegrend ved Rotbergsjøen - melding om vedtak

blyant og papirKommunestyret i Grue egengodkjente den 25.6.2012 i sak nr 033/12 reguleringsplan for Vestgarden hyttegrend gnr 117 bnr 6 og 17 ved Rotbergsjøen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av fritidsbebyggelse. Gnr. 117 bnr. 6 eies Per-Trygve Hoff, Oslo. Den utgjør ca 60 da. Gnr. 117 bnr. 17 eies av Grue kommune og forvaltes som del av kommuneskogene. Den utgjør 78 da. Innenfor planområdet ligger det fire bebygde hytteeiendommer gnr 117, bnr. 22, 32, 35 og som alle er regulert til områder for fritidsbebyggelse. De har størrelser varierende fra 1 til 2 da. Totalt utgjør planområdet 160 da, hvorav ca 15 da er arealer i sjøen.

For nevnte vedtak gjelder:
Dette vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 påklages til Fylkesmannen. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Grue kommune, Landbruk – næring – teknikk. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet fram eller fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Grue kommune

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen