Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Kunngjøring av plan - steinbrudd og masseuttak

blyant og papirDetaljreguleringsplan for steinbrudd og masseuttak på gnr 34 bnr 1. Melding om vedtak:

Kommunestyret i Grue egengodkjente den 26.11.2012 i sak nr 059/12, detaljreguleringsplan for steinbrudd og massetak på del av gnr 34 bnr 1.

Planområdet er på ca 22 dekar og består av del av gnr 34 bnr 1 (Torderud) som ligger øst for Kirkenær sentrum. Eksisterende steinbrudd ligger like øst for Fv404, litt nord for tunet på Torderud og ca 750 meter nord for krysset Fv 201/Fv404. I luftlinje er det ca 1 km til Kirkenær sentrum, men langs vegene er det mellom 2,5 og 3 km.

For nevnte sak gjelder: Dette vedtaket kan i hht. Plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 påklages til Fylkesmannen. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Grue kommune, Landbruk-næring-teknikk. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet fram eller fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Grue kommune.

Les mer om Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for steinbrudd og massetak. Vedlagt kart over området.

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen