Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Gruehallen

 

Grue stadion ble åpnet 24.08.75.

Allerede i 1973 opprettet Grue idrettslag en forprosjektkomite for idrettshall, det var nok dette initiativet som foranlediget prosjektet plassert i kommunale langtidsplaner.

Den samme prosjektkomiteen la 09.12.77 fram et omfattende dokument med redegjørelse for betydningen av idrettshall, behovsanalyse, forprosjekt med kostnadsoverslag og forslag til finansiering.

Ved behandling av saken 04.07.78 nedsatte kommunestyret et utvalg sammensatt av representanter av idrett, skole, kultur og teknisk sektor for å vurdere planene på et bredere grunnlag. Denne komiteen avga en innstilling 31.03.80 som i store trekk var basert på tidligere foreslått prosjekt, noe revidert bl.a. etter behandling i STUI samt diskusjoner med idrettskretsen og fylkesadministrasjonen med sikte på tilpassing som regionanlegg.

I juli 1982 ble det vedtatt instruks for kommunale plan- og byggekomiteer i Grue og etter budsjettbehandlingen der byggingen var forutsatt i 84/85, ble det 17.12.82 nedsatt en plankomite til å forberede byggingen i hht. instruks og innenfor gitte kostnadsrammer.

I feb. 83 ba imidlertid Grue idrettslag om samarbeid med sikte på realisering av et tilbygg for egen regning i forbindelse med hallen. Ved å se hele prosjektet under ett var mulighetene for opparbeidelse av egenkapital i form av dugnad/gaver vesentlig, og dette hadde betydning for hva som kunne realiseres innenfor kostnadsrammen i hht. kommunens langtidsbudsjett.

Planene med kostnadsoverslag ble godkjent i kommunestyret 10.10.83 med en total kostnadsramme 8,8 mill. kroner forutsatt finansiert slik:
Dugnader/gaver 2.318.000
STUI-tilskudd 1.700.000
Kommunal andel 4.782.000

På grunn av uforutsette utgifter, ble kostnadsrammen utvidet til
kr. 9.650.000,- i kommunestyrets møte 17.04.84.

Som vi ser er verdien av dugnadsinnsatsen stor. Et samarbeid mellom lag, foreninger og enkeltpersoner gjorde dette mulig. Ved beregning av en ytelse på kr. 60,- i timen ved dugnadsinnsats var det beregnet ca 10350 timer fordelt på snekkere, metallarbeidere, murere, forskalingssnekkere/betongstøp, malere, rørleggere og elektrikere.

Offisiell åpning 13.08.86.

Les mer om Gruehallen

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen