Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Varsel om oppstart av «Detaljregulering - Kirkenær Industripark

naboliste

blyant og papirPlanområdet utgjør søndre del av gjeldende kommuneplans industriområde på Kirkenær – felt I1, med
noe tillegg av bestående industriarealer.

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljregulering – Kirkenær Industripark». Tiltakshaver er Grue kommune og plankonsulent er PLAN1 AS v/Halvor Tangen.

Planområdet utgjør søndre del av gjeldende kommuneplans industriområde ved Kirkenær – felt I1, med noe tillegg av bestående industriarealer. Hele planområdet er dessuten regulert til industri i «Reguleringsplan for Kirkenær Industriområde, Søndre del» vedtatt i 1995. Det ligger sør for Industrivegen og knyttes til denne med nytt kryss og en ny veg (kalt «Teknologivegen») øst for nåværende parkeringsplass. Planområdet omfatter ca. 32 da. Beliggenhet og avgrensing framgår av kartutsnittet nedenfor. Formålene blir industriområde og veganlegg. Reguleringen berører Grue kommunes eiendommer gnr. 29 del av bnr. 1, 26, del av 176, del av 226 og 271, del av gnr. 22 bnr. 135 (Industrivegen) samt eiendommen gnr. 29 bnr. 29. Hensikten med planen er å tilrettelegge for videre industriutbygging.

Spørsmålet om konsekvensutredning iht. pbl § 4-2 er vurdert. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet og avgrensing innenfor gjeldende kommuneplan.

Det opplyses at dersom kommunen og aktuelle utbyggere finner det hensiktsmessig, kan søknad om byggetillatelse innenfor plaområdet behandles felles med forslaget til reguleringsplan iht. pbl’s § 12-15.

Frist for merknader settes til 27.10.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Grue kommune v/avd.ing. Johny Solvang, tlf. 62 94 20 00 eller Plan1 AS v/Halvor Tangen, tlf. 975 23 560.

Aktuelle saksdokumenter kan leses her:
Naboliste, høringsinstanser

Reguleringsplan Kirkenær Industriområde, søndre del

Varsel om oppstart - "Detaljregulering Kirkenær Industripark" 

Merknader sendes til PLAN1, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen