Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Driveplikt og jordleie

traktorFra 1. juli 2009 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. Driveplikten fremgår av §8 i jordloven (lov av 12. mai 1995). Jordloven §8a gir hjemmel for dispensasjon fra driveplikten. 
 
Jordloven §8 slår fast at «jordbruksareal skal drivas». Som jordbruksareal regnes etter denne bestemmelsen fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR5, arealklassifiseringene fra Skog og landskap. Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom. Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Nevner her noen av vilkårene:
  • det må inngås skriftlig leiekontrakt
  • leietiden kan ikke være kortere enn 10 år og kontrakten kan ikke sies opp før den tid
  • jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift
  • leieavtalen må sendes til kommunen
 Her kan du lese mer om hvilke vilkår og annet som gjelder.
                                                                                                                                                                                             
For ytterligere informasjon, ta kontakt med landbruksavdelingen på tlf 62942000 eller se Landbruks- og matdepartementets rundskriv

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen