Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Omsorgstjenester

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Forskriften skal bidra til forutsigbarhet og rettssikkerhet for søkere til tilbud om langtids heldøgns omsorg i Grue kommune. Forskriften ble fastsatt av kommunestyret 19.06.2017.
Les hele forskriften her.

Egenbetaling for trygghetsalarm

Fra 01.01.17 er prisen pr abonnent er kr 260,- pr. mnd for trygghetsalarm tilknyttet mobilt telefonnett (inkludert brannvarsler).

Digitale trygghetsalarmer blir levert av Telenor Objects. Telenor Objects benytter Aleris i Oslo som helsefaglig mottak. Det vil være ansatte i Hjemmetjenesten som rykker ut når det er behov for bistand.

Tjenestebeskrivelse Praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste, et tilbud til deg som trenger hjelp til daglige gjøremål etter individuell vurdering - under forutsetning at du fyller kriteriene i sosialtjenesteloven § 4-3. Behov for tjenesten vurderes fortløpende.
Her kan du lese tjenestebeskrivelsen

Tjenestebeskrivelse omsorgslønn

Omsorgslønn skal gi en økonomisk ytelse til personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid, og stimulere til forstsatt innsats.

Les mer: Tjenestebeskrivelse omsorgslønn

Helsetjenester i hjemmet

Grue kommune skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, punkt 6, bokstav a.

Les mer: Helsetjenester i hjemmet

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema

Egenbetaling for opphold i sykehjem

Egenbetaling for opphold i sykejem pr 01.01.2017

Informasjon om hjemmetjenester

Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og har ansvar for 150 trygghetsalarmer. Det er ca. 260 brukere i hjemmetjenesten. De ansatte består av sykepleiere, kreftsykepleier, rehabiliteringssykepleier, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere. Det er 39 fast ansatte i tillegg til vikarer. De ansatte arbeider turnus, både dag, kveld, natt og helg. Hjemmetjenesten er en døgnkontinuerlig tjeneste.

Les mer: Informasjon om hjemmetjenester

Tjenestebeskrivelse omsorgsbolig i bofellesskap med døgnbemanning

Omsorgsbolig er ikke et lovpålagt tjenestetilbud. Det er et boligtilbud for grupper med særskilte behov for tilrettelegging av boligen, og som er disponert for pleie- og omsorgsformål.
Omsorgsboliger i bofellesskap med døgnbemanning, innebærer at man er hjemmeboende og at tjenestetilbudet er tilrettelagt med høy grad av nærhet til personale 24 timer i døgnet.  

Les mer: Tjenestebeskrivelse omsorgsbolig i bofellesskap med døgnbemanning

Middagstilbud

Grue kommune tilbyr leveranse av ferske middagsretter ernæringsmessig riktig sammensatt, og - så langt det er mulig - etter brukernes behov og ønsker.

Les mer: Middagstilbud

Priser i omsorgsbolig

 

Les mer: Priser i omsorgsbolig

Til toppen