Støttekontakt

Formålet med støttekontakt er å hjelpe brukeren til en meningsfylt fritid og sosial kontakt. Støttekontakt skal bidra til vennskapelig rådgiving og hjelp til sosialt samvær.
Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige behov og skal bistå brukeren til å bli mest mulig selvstendig.

Tjenesten ytes i henhold til vedtak, og til de tider det er avtalt.

Søke helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten