Har du rett på redusert betaling for barnehage?

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehage er det innført inntektsbasert foreldrebetaling. Husholdninger med samlet person- og kapitalinntekt under kroner 548 166,- kan søke om redusert foreldrebetaling ved å benytte kommunens skjema for inntektsdokumentasjon.

Hvem kan søke

Dersom din familie har en inntekt som er lavere enn 548 167 kroner, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på tre år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Fra august 2019 vil inntektsgrensen være 557 333 kroner.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 533 500 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er tre år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år. Fra august 2019 er inntektsgrensen for å få innvilget gratis kjernetid 548 500 kroner.

Søk om redusert betaling

Dersom det er aktuelt å søke om redusert foreldrebetaling, må vedlagte skjema fylles ut og underskrives sammen med nødvendig dokumentasjon. Søknaden leveres kommunens postmottak eller barnehagens enhetsleder innen 10 dager etter at tilbud om barnehageplass er godtatt.

Hver familie må fylle ut vedlagte skjema som dokumentasjon på inntekt. I skjemaet må dere dokumentere husstandens økonomiske situasjon.

Skjema for inntektsdokumentasjon

Hver familie trenger bare å sende én søknad, selvom dere har flere barn i barnehage. Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent. Dere må søke på nytt hvert år.

Vedlegg til søknaden:

  • Kopi av siste skattemelding (selvangivelse)
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass

Dokumentasjon kan sendes til postmottak i Grue kommune eller leveres enhetsleder i barnehagen.

Hvor ofte må det søkes?

Det må søkes om redusert betaling og 20 timer gratis kjernetid hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten