Søk om barnehageplass i Grue

Her finner du informasjon om å søke barnehageplass i Grue og hva det koster.

Søke barnehageplass

Her er skjema for å søke barnehageplass i Grue kommune

Skjemaet gjelder alle barnehager i kommunen, også den private.

Priser

Grue kommune følger den statlig regulerte maksimalsatsen for foreldrebetaling. Følgende satser er gjeldende fra 01.01.2019 med en endring fra 01.08.2019.

  Satser
jan-juli 2019
Nye satser
fra 1.aug 2019
(Satser 2018)
 
5 dager/uke 2 990,- 3 040,- 2 910,-
4 dager/uke 2 392,- 2 432,- 2 328,-
3 dager/uke 1 794,- 1 824,- 1 746,-
2 dager/uke 1 196,- 1 216,- 1 164,-
Halv plass 1 495,- 1 520,- 1 455,-

Se også informasjon om redusert foreldrebetaling

I tillegg kommer betaling for kost for barn i heldagsbarnehage. Betalingen skal gå til selvkost.
Kr. 328,- for full plass.

Det betales for 11 måneder i året (juli er betalingsfri måned) i heldagsbarnehage. Søskenmoderasjon er 30 % for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Det er eldste barn som får moderasjonen. Det er søskenmoderasjon mellom de kommunale barnehagene i kommunen, men det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten