Barnehageplass i Grue

Her finner du informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Grue og hva det koster.

Barn leker i sandkassa

Søke barnehageplass

Vi bruker den digitale søknadsportalen Visma Flyt Barnehage. Du må benytte søknadsportalen enten du søker plass for første gang, om du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til en annen barnehage. Portalen gjelder både kommunale og private barnehager.

Hovedopptaket for barnehager i Grue er 1. mars hvert år.

Søknadsportalen finner du her: barnehage.visma.no/grue
Innlogging: Du logger deg inn via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides.

Hjelp og veiledning til bruk av foreldreportalen, kan du få i temaheftet Foresattportal barnehageDu kan også kontakte Servicetorget på rådhuset om du trenger hjelp.

Priser

Grue kommune følger den statlig regulerte maksimalsatsen for foreldrebetaling. Følgende satser er gjeldende fra 01.01.2021 med makspris kr. 3230,-

  Satser 2020 Satser 2021
5 dager/uke  100% 3 135,- 3 230,-
4 dager/uke  80% 2 508,- 2 584,-
3 dager/uke  60% 1 881,- 1 938,-
2 dager/uke  40% 1 254,- 1 292,-
Søskenmoderasjon 2 barn 30% 30%
Søskenmoderasjon øvrige barn 50% 50%

Se også informasjon om redusert foreldrebetaling

I tillegg kommer betaling for kost for barn i heldagsbarnehage, kr. 335,- for full plass i 2020. Betalingen skal gå til selvkost.

Det betales for 11 måneder i året (juli er betalingsfri måned) i heldagsbarnehage.

Søskenmoderasjon er 30% for 2. barn og 50% for øvrige søsken. Det er eldste barn som får moderasjonen. Det er søskenmoderasjon mellom de kommunale barnehagene i kommunen, men det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten