Stedsutvikling på Svullrya

Stedsutviklingsprosjektet skal utvikle Svullrya til et aktivt og attraktivt sted å bo, arbeide og besøke.

Svullrya sett fra tjernet

Forprosjekt fra 2016

Stedsutviklingsprosjekt på Svullrya som ble startet med et forprosjekt i september 2016. I forprosjektet var målet å finne svar på hva som skal til for å skape helhetlig og god stedsutvikling på Svullrya og om det var hensiktsmessig å starte et hovedprosjekt. Forprosjektet ble gjennomført med bred deltagelse fra befolkningen, politisk og admnistrativ ledelse, lag og foreninger og med støtte fra Hedmark fylkeskommune og deres regionale ressursgruppe for stedsutvikling.

Slik ser det ut på Svullrya i dag - se videoen
 

Her er en film fra Svullrya FØR det er gjort endringer - vi gleder oss til å vise deg ETTER-filmen!

Hovedprosjekt fra 2017

I juni 2017 vedtok kommunstyret å starte et hovedprosjekt som ble startet høsten 2017.
Målet med hovedprosjektet er å øke attraktiviteten for å bo og arbeid på og besøke Svullrya. Hovedprosjektet er organisert med et overordnet prosjekt og åtte delprosjekter. Mandat og ansvarsområder er definert på bakgrunn av konklusjonene i forprosjektet.

Dersom du har spørsmål, kommentarer og innspill til prosjektet ta kontakt med prosjektleder.

Skisse over bevaringsverdig bebyggelse på Svullrya

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten