Betaling for helse- og omsorgstjenester

Her er en oversikt over hva helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune koster.

Se vedlagte dokumenter:

 • Egenandeler Helse/omsorg
  • Gjelder egenandel for praktisk bistand og hjemmehjelp
  • Egenandel for kommunal trygghetsalarm
  • Egenandel for middag og matombringing
  • Egenandel for opphold i dagsenter eller institusjon
 • Egenandel for opphold i Grue sykehjem
  • Avlastningsopphold
  • Dag- og nattopphold
  • Korttidsopphold
  • Langtidsopphold
 • Husleie og servicepakker
  • Trygdebolig
  • Omsorgsbolig med hjemmetjeneste
  • Omsorgsbolig med heldøgns tjenester (HDO)
  • Servicepakke mat (alle måltider)
  • Servicepakke tøyvask
  • Servicepakke leie av tekstiler
  • Servicepakke reperasjon av tøy

Her kan du søke om helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten