Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00 (9-14)

Enhet for landbruk og teknikk
Mobil: 404 16 864 (8-15)

Gi oss tilbakemelding på e-post:
Dag Haugen
Ivar Hoff

Strøing og snøbrøyting i Grue kommune

Det kan være krevende å holde vegene fri for snø og glatte partier på kommunale veger. Sammen med innleide folk og utstyr gjør Grue kommune sitt beste innenfor vedtatte normer for vegvedlikehold innenfor budsjettet.

Strøing

Strøing av glatte, kommunale veier blir bestilt av Grue kommune når vi ser at det er behov for det. Det kan ta litt tid fra det blir bestilt strøing til arbeidet er ferdig.

Snøbrøyting

Normen for brøyting av kommunale veier er at det skal brøytes når det er kommet 7 cm snø. For fortau, gang- og sykkelveger, som kommunen har ansvaret for, er grensen 4 cm.

Av og til kommer det klager på at brøyteren legger igjen snø i private innkjøringer. Mange steder, særlig i byggefelt, er det ingen steder å gjøre av snøen. Brøyteren kan ikke ta seg tid til å rydde innkjøringer for snø. Vi ber om forståelse for dette.

Ingen bakvakt

Fra 2019 er det ingen vakttelefon eller beredskap på kommunal vei utenom ordinær arbeidstid (8-15). En slik beredskap ble ikke prioritert under behandlingen av budsjettet for 2019.

Gi tilbakemelding

Er du misfornøyd med noe, vær snill å klage til den instans som har ansvaret for vegen der du bor.
Ikke klag til den som gjør jobben; han gjør det han har avtale med vegvesenet eller kommunen om.

Gjelder klagen en fylkesveg eller riksveg skal du ringe telefon 175.

Gjelder klagen en kommunal vei, ta kontakt med Dag Haugen eller Ivar Hoff. Du kan også ringe Servicetorget på telefon 62 94 20 00 (9-14) eller 404 16 864 (8-15).
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten