Utbygging av bredbånd

Grue kommune, Hedmark Fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet støtter flere bredbåndsprosjekter i Grue.

Nettverkskabel

Saken er oppdatert med status for utbygging av høyhastighetsbredbånd (november 2019)

Utbygging på Grue vestside

Grue kommune fortsetter arbeidet med å få utbygging av høyhastighetsbredbånd på Grue vestside. Kommunestyret har vedtatt en støtte til denne utbyggingen med inntil 2,5 millioner kroner. I tillegg støtter nasjonal kommunikasjonsmyndighet utbyggingen med over en million kroner. På grunn av lengre avstand mellom husene på Grue vestside og grunnforhold må innbyggeren påberegne en egenandel.

Avtale om egenandel

På informasjonsmøtet i april 2019 ble det presentert en avtale om egenandel på kroner 9.900,- som Grue kommune krever inn. Ved å signere avtale om egenandel vil innbyggeren spare moms som tilkommer om utbygger krever tilkoblingsavgift.

Grue kommune håper å kunne lage en offentlig utlysning på dette prosjektet før jul 2019 med svarfrist for utbyggere i løpet av mars 2020. Desto flere husstander som har signert avtale om bredbånd, desto bedre avtale er det mulig å få med utbygger. Derfor kan det være penger å spare ved å bestemme seg for å signere denne avtalen nå.

Grue kommune håper så mange som mulig av husstandene på Grue vestside nå melder sin interesse og velger å inngå vedlagt avtale. Prosjektet er avhengig av høy interesse for at utbyggingen skal bli en realitet.

Avtale om egenandel kan lastes ned her eller hentes på servicetorget til Grue kommune

Signerte avtaler kan sendes/leveres i servicetorget i Grue rådhus.

Gjelder prosjektet din husstand?

Husstander innenfor det orange området på dette kartet, får statlig støtte:
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

Kommunen har fått tilskudd fra Staten (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom) for utbygging av disse områdene.

Grendekontakter

Alle grunnkretsene på Grue vestside har minst en grendekontakt. Følgende personer er registrert som grendekontakter:

  • Skjelmerud krets: Arne Martin Skyrud
  • Nesskogen krets: Atle Svendsrud
  • Jaren Krets: Pål Snapa og Cato Bonsak
  • Risberget krets: Vidar Martinsen og Ivan Holen
  • Bjørke krets: Øystein Bjerke, Thea Marie Syvderud, Kristin Bergsløkken, Hans Terje Nesbråten og Knut Henriksen

Offentlig utbygging

Det lyses hvert år ut Nkom-midler til utbygging av bredbånd i spredtbygde strøk hvor det mangler grunnleggende bredbåndsdekning. Dette gjelder der nedlastingshastigheten er under 10 Mbit/s.

Grue kommune søkte om Nkom-midler i 2017 og har fått tilskudd til spredtbygde områder i Øvre Grue - Namnå og for Tjura, Vellingroa og deler av Grinder.

Huseiere har blitt eller vil bli kontaktet av utbygger for tilbud om bredbånd i disse områdene.

I mai 2018 ble det søkt om statlige Nkom-midler for områder på Grue vestside. Grue kommune har søkt og fått forlenget fristen for utbygging på disse midlene slik at flere kan registrere seg for egenandel før prosjektet lyses ut.

Utbygging Grinder, Tjura og Namnå

Progresjonen for utbyggingen på Grinder, Tjura og Namnå er litt ulik: I Øvre Grue er utbyggingen fullført de fleste steder med unntak av tilleggsområder i Monsrud, Køyenområdet, Bukkemoen.
Grinder sentrum er ferdig utbygd av Telenor og Eidsiva. Siste nytt er at Telenor også bygger ut fiber til en del ekstra husstander i Bispegata.

Tjura, Grinder og Bergesiden prosjektet opplever noe forsinkelser som utbygger ikke kan belastes. De som er berørt av forsinkelsen har fått varsling per sms fra Telenor med beskjed om det dessverre har tatt lenger tid enn først antatt å få tillatelse til bruk av allerede eksisterende infrastruktur (stolper og trekkrør) i en del områder. Telenor vil sende ut e-post med ferdigdato for utbygging av nytt fibernett så fort de har kommet til en enighet med involverte parter.

Kommersiell utbygging

I områder hvor det er tett befolket og lønnsomt for kommersiell utbygging, igangsetter utbyggere egne prosjekter for å gi tilbud om bredbånd. Dette har skjedd på Namnå, Grinder og Kirkenær. Grue kommune er ikke involvert i disse prosjektene.

Graving på egen eiendom før vinteren

Ønsker du å grave ned trekkrør over egen tomt før det kommer tele i bakken?

OneCo som er underentreprenør til Telenor har nå lagt ut kveiler med trekkerør ved eiendomsgrensen til en del husstander på Tjura, Grinder og Namnå slik at de som skal og ønsker fiberen nedgravd i egen hage kan besørge dette. Hvis du ikke har fått trekkerør til din bolig enda kan OneCo kontaktes på mobil 970 89 221

Bredbånd på bygda

Grue er også med i et EU-prosjekt om utbygging av bredbånd på bygda. Du kan lese mer om prosjektet her: https://northsearegion.eu/cora/what-we-do

Informasjonsmøter

I mars ble det avholdt et informasjonsmøte i Grue om utbygging av fiber. Presentasjonen er vedlagt.

I april møtte omtrent en femtedel av alle husstandene på vestsida opp til informasjonsmøte vedrørende utlysning av høyhastighets bredbånd i Grue vest for Glomma.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten