Utbygging av bredbånd

Grue kommune, Hedmark Fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet støtter flere bredbåndsprosjekter i Grue.

Nettverkskabel

Under 10 prosent av husstandene i Grue hadde fiber i 2018. I løpet av 2019 vil minst 72 prosent av husstandene ha fiber. Dersom Grue vestside bygges ut, vil dette tallet være over 85 prosent.

Her kan du følge progresjonen i bredbåndsutbyggingen der du bor: https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn

Utbygging på Grue vestside

Grue kommune støtter utbygging av høyhastighetsbredbånd på Grue vestside med inntil 2,5 millioner kroner. I tillegg støtter nasjonal kommunikasjonsmyndighet utbyggingen med over en million kroner. På grunn av lengre avstand mellom husene på Grue vestside og grunnforhold må innbyggeren påberegne en egenandel.

På informasjonsmøtet i april ble det presentert avtale om egenandel på kroner 9.900 som Grue kommune krever inn. Ved å signere avtale om egenandel vil innbyggeren spare moms som tilkommer om utbygger krever tilkoblingsavgift.

Grue kommune håper å kunne lage en offentlig utlysning på dette prosjektet før sommeren med svarfrist i løpet av august. Derfor kan det være penger å spare ved å bestemme seg for å signere denne avtalen før høsten. Avtale om egenandel kan lastes ned her eller hentes på servicetorget til Grue kommune.

Signerte avtaler kan leveres i servicetorget i Grue rådhus.

Grue kommune håper så mange som mulig av husstandene på Grue vestside nå melder sin interesse og velger å inngå vedlagt avtale. Prosjektet er avhengig av høy interesse for at utbyggingen skal bli en realitet.

Gjelder prosjektet din husstand?

Husstander innenfor det orange området på dette kartet, får statlig støtte:
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

Kommunen har fått tilskudd fra Staten for utbygging av disse områdene.

Grendekontakter

Alle grunnkretsene på Grue vestside har minst en grendekontakt. Følgende personer er registrert som grendekontakter:

  • Skjelmerud krets: Arne Martin Skyrud
  • Nesskogen krets: Atle Svendsrud
  • Jaren Krets: Pål Snapa og Cato Bonsak
  • Risberget krets: Vidar Martinsen og Ivan Holen
  • Bjørke krets: Øystein Bjerke, Thea Marie Syvderud, Kristin Bergsløkken, Hans Terje Nesbråten og Knut Henriksen

Offentlig utbygging

Det lyses hvert år ut Nkom-midler til utbygging av bredbånd i spredtbygde strøk hvor det mangler grunnleggende bredbåndsdekning. Dette gjelder der nedlastingshastigheten er under 10 Mbit/s.

Grue kommune søkte om Nkom-midler i 2017 og har fått tilskudd til spredtbygde områder i Øvre Grue - Namnå og for Tjura, Vellingroa og deler av Grinder.

Huseiere har blitt eller vil bli kontaktet av utbygger for tilbud om bredbånd i disse områdene.

I mai 2018 ble det søkt om statlige Nkom-midler for områder på Grue vestside.

Kommersiell utbygging

I områder hvor det er tett befolket og lønnsomt for kommersiell utbygging, igangsetter utbyggere egne prosjekter for å gi tilbud om bredbånd. Dette har skjedd på Namnå, Grinder og Kirkenær. Grue kommune er ikke involvert i disse prosjektene.

Bredbånd på bygda

Grue er også med i et EU-prosjekt om utbygging av bredbånd på bygda. Du kan lese mer om prosjektet her: https://northsearegion.eu/cora/what-we-do

Informasjonsmøter

I mars ble det avholdt et informasjonsmøte i Grue om utbygging av fiber. Presentasjonen er vedlagt.

I april møtte omtrent en femtedel av alle husstandene på vestsida opp til informasjonsmøte vedrørende utlysning av høyhastighets bredbånd i Grue vest for Glomma.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten