Fibersalg dør-til-dør på Grue vestside

Telenor har startet salget av fiber på Grue vestside. Kommunelegen har godkjent dørsalg og Telenor følger strenge smitteverntiltak for sine feltselgere.

Nettverkskabel

Fibersalg dør-til-dør på Grue vestside

(mars 2021) Telenor har nå startet salget av fiber på Grue vestside. Kommunelegen har godkjent dørsalg og Telenor følger strenge smitteverntiltak for sine feltselgere.

All kommunikasjon med kunder skal foregå ute. Munnbind brukes i tillegg til 2 meters avstand hvis kunde ber om dette. Selgere benytter antibac mellom hvert kundebesøk.

Kunde skal orienteres før salgssamtalen, slik at de kan velge å bli fulgt opp på telefon hvis dette er ønskelig.

Fysisk signatur på iPad eller papirkontrakter skal ikke benyttes. Det skal kun benyttes godkjent samtykkeløsning via SMS.

Kontakt

Hvis du ønsker å bestille fiber direkte eller ikke ønske besøk ta kontakt Telenors samarbeidspartner Omar Tewari i Incitex på telefon 452 90 548 eller epost ot@incitex.no

Hytteeiere på Grue vestside

Fiber til Grue veststide er under prosjektering

(desember 2020) Hvis det er hytter i nærheten av boligene som ligger i fiberutbyggingsområdet vet vi ikke om de kan inkluderes i utbyggingen, men Grue kommune ønsker at hytteeiere som er interessert fyller ut egenandelsskjemaet så kan vi formidle interessen til Telenor.

Avtale om egenandel kan lastes ned her eller hentes på servicetorget til Grue kommune

Utbygging på Grue vestside

Grue kommune fortsetter arbeidet med å få utbygging av høyhastighetsbredbånd på Grue vestside. Kommunestyret har vedtatt en støtte til denne utbyggingen med inntil 2,5 millioner kroner. I tillegg støtter nasjonal kommunikasjonsmyndighet utbyggingen med over en million kroner. På grunn av lengre avstand mellom husene på Grue vestside og grunnforhold må innbyggeren påberegne en egenandel.

Avtale om egenandel

På informasjonsmøtet i april 2019 ble det presentert en avtale om egenandel på kroner 9.900,- som Grue kommune krever inn. Ved å signere avtale om egenandel vil innbyggeren spare moms som tilkommer om utbygger krever tilkoblingsavgift.

Grue kommune lager offentlig utlysning på dette prosjektet før jul 2019 med svarfrist for utbyggere i løpet av våren 2020. Desto flere husstander som har signert avtale om bredbånd, desto bedre avtale er det mulig å få med utbygger. Derfor kan det være penger å spare ved å bestemme seg for å signere denne avtalen nå.

Grue kommune håper så mange som mulig av husstandene på Grue vestside nå melder sin interesse og velger å inngå vedlagt avtale. Prosjektet er avhengig av høy interesse for at utbyggingen skal bli en realitet.

Avtale om egenandel kan lastes ned her eller hentes på servicetorget til Grue kommune

Signerte avtaler kan sendes/leveres i servicetorget i Grue rådhus.

Gjelder prosjektet din husstand?

Husstander innenfor det orange området på dette kartet, får statlig støtte:
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

Kommunen har fått tilskudd fra Staten (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom) for utbygging av disse områdene.

Grendekontakter

Alle grunnkretsene på Grue vestside har minst en grendekontakt. Følgende personer er registrert som grendekontakter:

  • Skjelmerud krets: Arne Martin Skyrud
  • Nesskogen krets: Atle Svendsrud
  • Jaren Krets: Pål Snapa og Cato Bonsak
  • Risberget krets: Vidar Martinsen og Ivan Holen
  • Bjørke krets: Øystein Bjerke, Thea Marie Syvderud, Kristin Bergsløkken, Hans Terje Nesbråten og Knut Henriksen

Offentlig utbygging

Det lyses hvert år ut Nkom-midler til utbygging av bredbånd i spredtbygde strøk hvor det mangler grunnleggende bredbåndsdekning. Dette gjelder der nedlastingshastigheten er under 10 Mbit/s.
Grue kommune søkte om Nkom-midler i 2017 og har fått tilskudd til spredtbygde områder i Øvre Grue - Namnå og for Tjura, Vellingroa og deler av Grinder.

Huseiere har blitt eller vil bli kontaktet av utbygger for tilbud om bredbånd i disse områdene.

I mai 2018 ble det søkt om statlige Nkom-midler for områder på Grue vestside. Grue kommune har søkt og fått forlenget fristen for utbygging på disse midlene slik at flere kan registrere seg for egenandel før prosjektet lyses ut.

Utbygging Grinder, Tjura og Namnå

Progresjonen for utbyggingen på Grinder, Tjura og Namnå er litt ulik:

  • I Øvre Grue er utbyggingen fullført de fleste steder med unntak av tilleggsområder i Monsrud, Køyenområdet, Bukkemoen.
  • Grinder sentrum er ferdig utbygd av Telenor og Eidsiva. Siste nytt er at Telenor også bygger ut fiber til en del ekstra husstander i Bispegata.
  • Tjura, Grinder og Bergesiden-prosjektet opplever noe forsinkelser som utbygger ikke kan belastes. De som er berørt av forsinkelsen har fått varsling per SMS fra Telenor med beskjed om det dessverre har tatt lenger tid enn først antatt å få tillatelse til bruk av allerede eksisterende infrastruktur (stolper og trekkrør) i en del områder.

Noen forsinkelser

Eidsiva har nå godkjent alle stolpefremføringssøknader i Grue, men det vil bli litt forsinkelser på prosjektene siden en del stolper må byttes ut før fiber kan henges opp. Telenor kan nå bekrefte at ny ferdigdato for Offentlig tilskuddsprosjektet Tjura, Grinder (OT Grue) er 30.05.2020. Kunder i området vil bli koblet på fortløpende da alt er klart og de første vil få fiber allerede før jul 2019.

Kampanjepris

Kunder i OT Grue (Tjura, Grinder, Bergesidevegen, Køyen området og øvre Monsrud og Brusætervegen) betaler følgende kampanjepris:

  • Kampanjepris for fiber og TV: 0,- i etablering (+149,- i frakt av utstyr) og kr 799,- i pris per mnd i 12 måneder.

Dette er også tilbudet abonnentene ville få ved bestilling via dørselgere nå i ettertid. Vær oppmerksom på at Telenor kundeservice vil tilby en høyere pris om dere bestiller via kundeservice eller på nett og ikke via selgerne. Vi anbefaler derfor å kontakte en av selgerne som har gått rundt, for å sikre en best mulig etableringspris og 12 måneders kampanjepris på fiber og TV.

Kommersiell utbygging

I områder hvor det er tett befolket og lønnsomt for kommersiell utbygging, igangsetter utbyggere egne prosjekter for å gi tilbud om bredbånd. Dette har skjedd på Namnå, Grinder og Kirkenær. Grue kommune er ikke involvert i disse prosjektene.

Bredbånd på bygda

Grue er også med i et EU-prosjekt om utbygging av bredbånd på bygda. Du kan lese mer om prosjektet her: https://northsearegion.eu/cora/what-we-do

Informasjonsmøter

I mars 2019 ble det avholdt et informasjonsmøte i Grue om utbygging av fiber. Presentasjonen er vedlagt.
I april møtte omtrent en femtedel av alle husstandene på vestsida opp til informasjonsmøte vedrørende utlysning av høyhastighets bredbånd i Grue vest for Glomma.

Grue kommune, Innlandet Fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet støtter flere bredbåndsprosjekter i Grue. 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten