Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd)

Søknader om SMIL-tilskudd skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten og Altinn.

Kulturlandskap Bergajordet på Namnå

Miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Søk om SMIL-tilskudd

Hvem kan søke om SMIL-tilskudd?

  • Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskudds berettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen.
  • Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskudds berettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskudds berettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier.
  • Du kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til større tiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer. Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført.

Øvrige bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Søknadsfrist

Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist for SMIL-søknader. Grue kommune har ikke satt frist for 2019, men tar imot søknader fortløpende. 

Det er kommunen som behandler søknaden, skriver vedtaksbrev, samt utbetaler tilskudd gjennom den elektroniske saksbehandlerløsningen Agros. Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens innboks i Altinn.

Søk på nettet

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut:
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til: support@landbruksdirektoratet.no
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten