Kontakt

Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Skog- og gressbranfare

Unngå bål ute i skog og mark nå!

Tenk deg om før du lager bål i skogen

Sterk henstilling

Brannvesenet har en sterk henstilling til våre innbyggere om ikke å brenne bål ute i skog og mark. Det er fare for skog- og gressbrann (oppdatert 23. mars).

Brannvesenet ber også om at det ikke brennes søppel på egen eiendom.

Åpen ild i skogen

Vi minner om at åpen ild (bål eller grill) i skog og mark er forbudt i perioden 15. april til 15. september på grunn av skogbrannfare.

Den som forårsaker en brann, er ansvarlig. Vi oppfordrer derfor alle om å vise forsiktighet! Skulle uhellet være ute og det oppstår en brann, er det viktig å varsle brannvesenet på 110 så raskt som mulig.

Det er kun brannsjefen som kan gi dispensasjon fra denne regelen. Slik tillatelse gis kun til å tenne små bål i nærheten av vannkanten i den nevnte perioden. Det forutsettes da at skogbrannfaren vurderes som generelt liten. Tillatelse gis bare en eller to dager før planlagt tur skal gjennomføres.

Følg med på skogbrannfarevarsel fra Yr her: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten