Badevannskvalitet

Prøvene fra innsjøer og Glomma sommeren 2022 viser god badevannskvalitet - og god temperatur!

Herlig bad i Skasenden!

(Denne artikkelen er sist oppdatert 20.07.22)

Mistanke om alger

Vi har mottatt melding med indikasjoner på at det kan være cyanobakterier (blågrønnalger) i Røgden. Det vil bli foretatt vannprøver på Svensk side i dag. Vi anbefaler at man unngår å bade i Røgden frem til prøvesvarene foreligger. 

(oppdatert 28.07.22)

Vi har enda ikke mottatt svar på prøvene som ble tatt på svensk side forrige uke. Det er ikke meldt om flere observasjoner av noe som kan se ut som utbrudd av blågrønne alger siden den 20.07. 

Vannkvalitet

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier (TKB).
Badevannskvaliteten defineres med verdiene God, mindre god og ikke akseptabelt.

Badeplasser i Grue

Badeplass         Kvalitet
Hukusjøen   God
Frysjøen   God
Skasenden, Finnskogen Turist- og Villmarksenter   God
Rotbergsjøen   God
Rotna og Kverndammen   God
Røgden   God
Skulstadholmen (Glomma)   God
     

Innsjøene lå på måletidspunktet mellom 22 og 24 grader og Glomma på 17 grader, målingene er tatt en armlengde end i vannet.
Stedvis kan det være mye strøm i Glomma. Det er viktig å være klar over dette. 

Svømmekløe

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt.

For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger

Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

Vi ønsker god badesommer!

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke