God badevannskvalitet

De første prøvene fra innsjøer i Grue sommeren 2019 viser god badevannskvalitet.

Kverndammen i Svullrya sentrum

De første prøvene fra Grue viser god badevannskvalitet. Prøvene er tatt fra 24. juni og resultatsoversikt kan evalueres i vedlagte dokumenter.

Badeplasser i Grue

 Badeplass         Temperatur Prøver 24.06
 Hukusjøen 19 < 1
 Frysjøen 18 3
 Skasenden 18 6
 Rotbergsjøen 19 1
 Rotna og Kverndammen 16 10
 Røgden 15 6

Glomma

Glomma ble kontrollert 8. juli og viser god badevannskvalitet. Temperatur: 14-16 grader

Temperaturene er målt en armlengde ned i vannet.

Vannkvalitet

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier (TKB).

Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Termotolerante koliforme bakterier God kvalitet Mindre god Ikke akseptabel
(TKB) / 100 ml <100 100-1000 >1000


Måleresultatene for innsjøene i Grue er under 100 og har derfor god kvalitet.

Svømmekløe

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt.

For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger

Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

Vi ønsker god badesommer!
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten