Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Midler for kommuner med ulverevir

Grue kommune faller inn under tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Vi tar nå imot søknader for å bidra til konfliktdemping.

Grue kommune faller inn under tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Tilskuddsordning

Regjeringen etablerte for et par år siden en egen tilskuddsordning for kommuner med ulverevir. På statsbudsjettet ble det satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak i kommuner som har ulverevir.

I 2021 har Grue kommune søkt og fått innvilget kr 958.000,-

Nasjonalt regelverk

Det nasjonale regelverket er kortfattet, les det her

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.

Lokale vurderinger

Grue kommune står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak innen formålet, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen.

Ordningen blir videre presentert slik av Miljødirektoratet:

Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.
Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Grue kommune setter i utgangspunktet ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem – men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag (fordelt på eksterne innkjøp og egeninnsats) og kart hvis det er relevant.

Søknadsfrist

Søknaden kan sendes på e-post til postmottak eller per brev med søknadsfrist 30. juni 2021. Søknaden merkes "Konfliktdempende midler 2021"

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten