Leksefri skole

Grue barne- og ungdomsskole har innført leksefri skole. Dette krever god struktur, tydelige forventninger og tilrettelegging for lærende fellesskap og indre motivasjon hos den enkelte elev, skriver rektor.

Bruk tid på lesing hjemme

Slutt på lekser på GBUS

Fra skolestart i 2019 blir det ingen lekser ved GBUS. Det blir heller ikke oppgaver som må fullføres hjemme. Elevene skal gjøre jobben på skolen. Det betyr at god innsats på skolen er det som skal til for å nå målet om størst mulig læringsutbytte for den enkelte elev. God innsats på skolen er det som skal til for den som vil ha 6 i alle fag.

For å lykkes med dette skal vi ha god struktur, tydelige forventninger og legge til rette for lærende fellesskap og stimulere den indre motivasjon hos den enkelte elev. Men ingen lekser betyr ikke forbud mot læring hjemme. Ingenting er bedre enn hvis elevene, ut i fra lyst og egeninteresse, tilegner seg kunnskap. Også kunnskap relatert til skolehverdagen og fagene på skolen. Hvilket de selvsagt gjør, hele tiden, alene, sammen med venner og sammen med foreldre og familie.

Spørreundersøkelse

Hele 80 % av elever, foreldre og ansatte ga uttrykk for at de ønsket seg en leksefri skole i spørreundersøkelsen vinteren 2019.

Mer lesing

Ingenting er viktigere for kunnskapstilegnelse enn lesing. De som leser gjør det bedre på skolen, ganske enkelt. Å lese gir kunnskap i seg selv, så klart, men god leseteknikk, leseforståelse og leselyst er noe som kommer gjennom mengdetrening, gjennom å øve. Lesing er like viktig for hjernen og for faglig utvikling som tannpuss for tennene. Og bør være like obligatorisk. Hva du leser er ikke så viktig, bare du leser, men selvsagt er det lurt å lese ulike sjangre, både faglitteratur og skjønnlitteratur. Og det er lurt å bli lest for. 

Lesing bør og kan være lystbetont. La barna lese om det som interesserer dem og deg. Sett av tid til lesing, alene og sammen. Kos dere med lesingen. Snakk om det som blir lest.

Det blir ikke leselekser ved GBUS, men leseavtaler, ulik fra trinn til trinn og tilpasset den enkelte elev. Vi satser på lyst og motivasjon her, i samarbeid med dere foreldre. Mer konkret informasjon fås fra trinnene.

Studietid for dybdelæring

Elevene får to studietimer ukentlig på skolen. Studietiden ledes av pedagogisk personale som skal veilede og bistå  elevene i studietiden. Innholdet i studietiden blir ikke hjemmelekser gjort på skolen, men relatert til innhold og tema i de ordinære timene. Elevene kan variere mellom å jobbe individuelt, i grupper, innenfor og på tvers av trinn og fag.

Studietiden skal gi elevene mulighet til mengdetrening og repetisjon, men vi vil bruke studietiden aktivt for å følge den nye, overordnede læreplanen, som legger vekt på dybdelæring:

  • Gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner alene eller sammen med andre.

Studietiden vil også være en god arena for å arbeide med de tverrfaglige temaene i den nye læreplanen: Folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap. Bærekraftig utvikling.

Jevnlig dialog med hjemmet

Vi vil ha rutiner som sikrer at foreldre kan følge med kontinuerlig på det arbeidet barna deres gjør på skolen og slik ha oversikt og kunne bistå i barnets skolehverdag og læring. Mer informasjon om dette kommer fra det enkelte trinn.

Mer fysisk aktivitet

Mer fysisk aktivitet og egen tid for å arbeide skal bidra til et trygt og godt skolemiljø.

Vi har satt av tid på timeplanen til mer fysisk aktivitet og til å arbeide med det sosiale og det trygge og gode skolemiljøet.

Lengre økter og friminutt

Nytt i år er at undervisningstimene er på 60 minutter i stedet for 45. Pausene mellom øktene er på 15 minutter. Hovedpausen er på 45 minutter.

IKT i skolen

GBUS innfører iPad til alle elever fra 1. til 4. trinn og PC fra 5. til 10. trinn. Avtale om bruk og ansvar kommer fra trinnene.

Rektor Øystein Hanevik
(august 2019)

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten