Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Siste halvdel av desember 2019 stenger Eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom, eller representerer en grunneier/framtidig grunneier.

Skal du kjøpe bolig?

Eiendomsregister og grunnbok stenges i hele landet siste halvdel av desember 2019.

Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Alle kommuner får nye kommunenummer. Grue får kommunenummer 3417 (tdiligere 0423).

Viktige datoer

Alle som planlegger eiendomsoverdragelse i Grue fram mot årsskiftet vil bli påvirket av fylkessammenslåingen.

Datasystemene som berører eiendomsoverdragelse vil stenges ned, og det vil bli en lengre periode hvor kommunen ikke får registrert egenerklæringer om konsesjonsfrihet eller Kartverket får gjennomført tinglysing. Det vil også bli andre konsekvenser.

 • Eiendomsregisteret (Matrikkelen) stenger i perioden 13. desember (kl. 18.00) til 1. januar (kl. 23.59)
 • Grunnboka stenger i perioden 27. desember (kl. 20:00) til 1. januar (kl. 23.59).

For å være sikker på å få registrert endringer på en eiendom vil kommunen i størst mulig grad ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysning innen 29. november.

Du kan bli berørt dersom du:

 • Eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • Selger en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • Måler opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • Kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjør dette
 • Skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • Skal tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Vær tidlig ute!

Merk deg datoene for stenging og vær tidlig ute dersom du skal ha noe registrert i eiendomsregisteret eller grunnboka.

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Mer informasjon

Les mer om kommune‐ og regionreformene på https://www.kartverket.no/kommunereform/

Årsaker til stengningen

Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft.

Stengningen vil:

 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten