Innhold på siden

Kontakt

Reisevaksinasjon i Solør
Helsestasjonen i Åsnes tilbyr vaksinasjon
telefon: 62 95 67 70

Vaksine og reisevaksine

Her finner du informasjon om vaksine og reisevaksine.

Vaksine

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen (se lenke i venstremenyen) eller helsestasjonen.

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder (helsestasjonen)
  • Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt og andre som ønsker vaksinering (fastlegen)
  • Andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) (helsestasjonen)

Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Priser

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Reisevaksine

Når bør du vaksinere deg?

Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand, anbefales det vaksinasjon, eventuell beskyttelse mot malaria. Det bør tas spesielle hensyn for spe-, småbarn og gravide. Likeså bør personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land.

Reisevaksinasjon i Solør

Helsestasjonen i Åsnes tilbyr vaksinasjon og rådgivning når du skal til utlandet.

Timebestilling

Kontakt Helsetasjonen i Åsnes, telefon: 62 95 67 70

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke