Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Vil du bli meddommer?

Vil du være meddommer?

Grue kommune søker innbyggere som ønsker å være meddommere i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Vi ønsker et bredt sammensatt utvalg av meddommere som representerer alle deler av befolkningen.

Kontakt oss

Vil du være meddommer eller foreslå meddommer? Send en henvendelse til Grue kommune på e-post post@grue.kommune.no innen 14. april (utvidet frist til over påske). 

Kommunstyret velger meddommere før sommeren, og du vil bli kontaktet av Grue kommune når valget er foretatt.

Valg av meddommere

Å være meddommer er et viktig samfunnsoppdrag. Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettsaker sammen med fagdommere.

Kommunestyret skal velge meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Du kan ikke være meddommer i både tingretten og lagmannsretten, men det er ikke noe hinder for å også være meddommer i jordskifteretten.

Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på områder som berøres av skjønn. Det er særlig behov for kompetanse innen regnskap og bruk/drift av fast eiendom.

Hvem kan velges?

Meddommere velges for en periode på 4 år (1.1.2021 - 31.12.2024). Det stilles visse krav til hvem som kan velges som meddommer:

  • Du må ha fylt 21 år og være under 70 år på tidspunktet perioden starter.
  • Du må ha stemmerett
  • Du må snakke og forstå norsk
  • Du må være norsk/nordisk statsborger i Grue eller registrert i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene.
  • Det stilles krav til vandel i henhold til Domstolloven §72.

Hva vil det si å være meddommer?

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten