Kontakt

Informasjonstelefon: 815 55 015

Dersom du bor i Solør og har mistanke om at du er smittet, ring korona-telefonen i Solør: 

Telefonen er åpen 8.30-16.00

Felles testsenter for korona i Solør

(12. mars 2020) Et testsenter for korona-viruset er opprettet i politiets tidligere lokaler på Flisa. Senteret betjener alle Solør-kommunene.

Korona testsenter på Flisa

Oppdatert: Etter at denne saken ble skrevet, er testsenteret flyttet til Haslemoen.
Telefonnummeret for koronatelefonen er det samme: 62 95 69 91

Solør-kommunene forbereder seg på koronasmitte og har opprettet felles testsenter på Flisa.

Det er kun helsepersonell med tildelt ansvar for prøvetaking, som har adgang til senteret. Selve prøvene tas på baksiden av bygningen gjennom bilvinduet. Det tas to prøver: Én fra nese og én fra halsen.

Ta kontakt per telefon først!

Dersom du bor i Solør og har mistanke om at du er smittet, skal du først ringe korona-telefonen i Solør på telefon 62 95 69 91. Du vil da få veiledning om hvorvidt det er aktuelt å ta en test.

Det er kommunelegene i de respektive kommunene som nøye vurderer hvem som skal testes. Det går altså ikke an å møte opp for å ta en test, uten avtale på forhånd.

Prøvetaking

Tidspunkt for prøvetaking er kl. 9-11 og 13-15. 

Testing hjemme

I telefonsamtalen med koronatelefonen skal det avklares hvorvidt du er i stand til å kjøre alene til testsenteret i bil.

Hvis du ikke er i god nok form til å kjøre eller mangler førerkort eller bil, vil helsepersonell komme hjem til deg, eller dit hvor du oppholder deg. Du skal ikke benytte kollektiv transport til testsenteret! 

Når prøvene er tatt, må du holde deg i karantene til prøvesvar foreligger.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten