Kontakt

Informasjonstelefon: 815 55 015

Dersom du bor i Solør og har mistanke om at du er smittet, ring korona-telefonen i Solør: 

Telefonen er åpen 8.30-16.00

Oppdatert info fra kommuneoverlegene i Solør (15 mars)

Kommuneoverlegene i Solør oppfordrer folk til å holde seg i ro. Det jobbes samtidig med en reiseattest for nøkkelpersonell bosatt i Sverige.

Koronavirus

Kommuneoverlegene i Solør har hatt møte i dag, søndag 15. mars. De er samstemte i informasjonen som nå sendes ut.

Hold deg i ro

Kommuneoverlegene i Solør oppfordrer til at befolkningen følger nasjonale råd vedrørende reiser og anbefalte restriksjoner. Det betyr at folk i all hovedsak skal og må holde seg i ro og være hjemme, eventuelt reise hjem.

Gjelder også barn (informasjon hentet fra Åsnes kommune)

Barn og ungdom SKAL IKKE samles til leketreff, sosiale treff, bursdager og overnattinger.

Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Fordi barn har behov for lek kan barn og ungdom ha en til to faste lekevenner som man forholder seg til gjennom hele denne perioden

  • Lek med få andre barn KAN/BØR foregå ute med 1 meters avstand, og da med en til to faste lekevenner
  • Friske barn uten symptomer SKAL være mest mulig hjemme sammen med familie. Barn kan omgås med søsken. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem
  • Lek inne skal helst være med søsken. Max 1 på besøk og holde 1 meters avstand. Samvær bør begrenses til noen få timer
  • Lekeplasser med andre barn unngås
  • Ikke berør de samme gjenstandene
  • Vask hender ofte og ha god hostehygiene
  • Som foreldre har du ansvar for ungdommen din. De skal IKKE arrangere eller oppsøke fester
  • Barn og ungdom med forkjølelsessymptomer SKAL holdes hjemme

Gode råd om karantene og isolasjon fra www.helsenorge.no

Ikke besøk institusjoner

Kommuneoverlegene ønsker å redusere smitterisiko og det er derfor ikke ønskelig med besøkende til sykehjem og institusjoner hvor det bor kronisk syke mennesker. Nå legges også bofelleskap til listen over steder/institusjoner folk ikke bør besøke. 

NAV er stengt for drop-in i alle kommuner i Solør og NAV Grue har åpnet publikumsmottak på telefon 484 08 798.

Personell bosatt i Sverige

Det er enighet om at nøkkelpersonell i samfunnskritiske stillinger som pendler fra Sverige til Solør for arbeid, må kunne fortsette i arbeid. Det oppfordres sterkt til å følge nasjonale retningslinjer og ikke reise på jobb hvis man blir/er syk.

Det jobbes med å lage en felles attest for regionen som skal fylles ut for de som pendler fra Sverige og er nøkkelpersonell i respektive kommuner, slik at de har dispensasjon til å krysse grensa. 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten