Status for helse-, omsorg- og velferdstjenestene

(19. mars) Flere av våre tjenester innen helse og omsorg har stengt eller har innført adgangskontroll under koronakrisen. For det meste treffes tjenestene per telefon.

Våre helsetjenester

Her finner du informasjon om hvordan du kan kontakte tjenestene i denne spesielle tiden:

Sykehjemmet

Sykehjemmet har ordinær drift, men har innført besøksforbud. Forbudet gjelder hele Grue Helsetun. Det kan åpnes for besøk i helt spesielle tilfeller, ta kontakt med avdelingen pasienten bor på. 

Heldøgns omsorgsbolig (HDO)

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet valgte ledelsen i Grue kommune og stenge for alle inn til våre boliger fra 13. mars. Dette med grunnlag i at vi ønsker å ta best mulig vare på våre pasienter som er i en sårbar gruppe.

Vi opprettholder normal drift så langt det lar seg gjøre. Vi informerer samtidig om at et stort utbrudd av koronasmitte, vil kunne medføre at tilbudet endrer seg til bare det mest nødvendige.

Vi håper familie og venner av pasientene har forståelse for dette, og at dere gjerne tar kontakt med pasientene på telefon.

Hjemmetjenesten

For å forebygge og begrense spredning av koronaviruset vil hjemmetjenesten i den kommende tiden foreta følgende tiltak:

 • Kun de som har et absolutt behov for bistand vil motta tjenester som vanlig, det gjelder hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
 • Der det er mulig å redusere antall besøk eller foreta ringe-tilsyn vil dette bli gjennomført.
 • Dagsenter for personer med demens er stengt inntil videre
 • Hjemmetjenesten prøver å begrense antall ansatte slik at de samme ansatte reiser mest mulig til de samme pasientene.
 • Hjemmetjenesten vil gjøre avtale med den enkelte pasient som får endringer i sine tjenester. 
 • Det tas ikke mot besøkende i Hjemmetjenesten sine lokaler og kontorer. Pasienter og pårørende som vil kontakte Hjemmetjenesten bes ta kontakt per telefon.

Nummer til vakttelefon for hjemmetjenesten: 481 91 490

Psykisk helseteam og rus

Alle ansatte har hjemmekontor inntil videre. De ansatte treffes på telefon mellom kl. 09.00-14.00, og ellers etter avtale. Ring sentralbordet på 62 94 20 00 (åpent 09.00-14.00) for viderekobling.

Alle pasienter får oppfølging via telefon. 

Soltun dagsenter er stengt inntil videre.

Bofellesskap

Alle bofellesskapene begrenser besøk. Tjenestene tilpasses siuasjonen fortløpende. 

Holmsenhuset dagsenter er stengt inntil videre.

Støttekontakttjenesten reduseres.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret avlyser alle hjemmebesøk og kartlegginger, mens oppfølging av pasienter og pårørende foregår per telefon.

Kontoret er stengt for besøkende. Saksbehandlere er tilgjengelig på telefon og epost.

Fysioterapi og ergoterapi

Kommunal fysioterapitjeneste for voksne og barn er stengt for besøkende. Alt av grupper og poliklinisk oppfølging utsettes. Pasienter kan ta kontakt ved behov for råd eller veiledning. 

Tjensten er tilgjengelig på telefon man-fre mellom kl. 09.00-15.00 på mobil 400 34 227 eller 400 34 226
Ergoterapitjenesten og hjelpemiddellager er stengt for besøkende, men er tilgjengelig på telefon mandag til fredag kl. 09.00-15.00. Mobilnummeret er 400 34 228.

 • Grue fysioterapi i Bedringens veg er stengt. Pasienter kan ta kontakt ved behov for råd eller veiledning:
  • Hallvard Nilsen, mobil 452 13 950 (man-tors kl. 07.30-16.30)
  • Brede Tandberg,  mobil 917 92 314 (mandag og torsdag, annenhver fredag, kl. 08.30-15.30)
  • Eivind Hjortland, mobil 920 97 731 (mandag og onsdag, annenhver fredag, kl. 08.30-15.30)
 • Hordvik fysioterapi er stengt. Pasienter kan ta kontakt ved behov for råd eller veiledning. Se nettsiden hordvikfysioterapi.no.
  • Berit Hordvik, mobil 900 19 949 (mandag til fredag, kl. 09.00-17.00) 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten