Informasjon til ansatte

(oppdatert 17. mars) Som arbeidstaker i Grue kommune, har du selv plikt til å søke informasjon. 

Koronavirus

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene

(17. mars) Vaksinert helsepersonell kan få unntak karantene i arbeidstiden i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten. Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Unntak fra innreisekarantene 

(oppdatert 8. mars) Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten har særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Nå utvides unntaket slik at det også gjelder helsepersonell i kritiske funksjoner som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine. Unntaket gjelder etter at det har gått minimum 3 uker etter første dose. 

Hold avstand

Kommuneoverlegen oppfordrer ansatte til å holde avstand til hverandre for å unngå at mange ansatte kan havne i karantene.

Det er anbefalt å holde 2 meters avstand eller mer gjennom arbeidsdagen og for eksempel i lunsjpausen. Hvis denne avstanden holdes, kommer man ikke inn under nærkontakt-regelverket og slipper karantene. 

Arbeidstagere fra Sverige

(28. oktober) Arbeidere fra Sverige og Finland skal forholde seg til de samme reglene som før: Helsepersonell fra Sverige og Finland er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag

Covid-19-forskriften § 6 b som regulerer de som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, endres ikke etter innstrammingene fra regjeringen som ble varslet på pressekonferanse 26. oktober.
I paragrafen heter det at arbeids- og oppdragstakere som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland er unntatt fra innreisekarantene.

Bruk av munnbind

(16. august) Det er ingen endringer i råd om munnbind til helsepersonell eller andre yrkesgrupper. Helse- og omsorgspersonell skal fortsatt foreta en smittevurdering i møte med pasienter og brukere og bruke smittevernutstyr i tråd med FHIs råd og egne rutiner.

Les FHIs anbefalinger om bruk av beskyttelsesutstyr

Ansatte på reise og testing

(oppdatert 11. august) Ansatte i helsetjenesten som har vært på reise, bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Dette gjelder både nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land). 

Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

For røde regioner og land gjelder karanteneplikt. Dette er gjeldende fra 5. august.

Les mer om testkriterier i Solør - gjelder også testing av helsepersonell og dagpendlere

Vaksine mot sesonginfluensa

(6. august) Grue kommune ønsker at helsepersonell med pasientkontakt vaksinerer seg mot sesonginfluensa for å forebygge sykdom og bedre beredskapen i tjenestene. Vaksinen er gratis for helsepersonell. 

Se brev fra Helsedirektoratet om vaksinering. Har du spørsmål om vaksinering, kan du ta kontakt med Folkehelseinstituttet på e-post: vaksine@fhi.no

Nyttige oppdateringer

(28. juli) Helsepersonell og deres arbeidsgivere bør utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene fra Helsedirektoratet som bør følges

(11. juni) Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere (regjeringen.no)

Endring i omsorgsdager

Det er vedtatt at antall omsorgsdager som yrkesaktive har rett til endres fra 1. juli 2020. Endringen innebærer at alle går tilbake til vanlig antall dager, og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort fra 30. juni 2020.
Omsorgsdager som ble brukt før 30.juni d.å. nullstilles, og ny telling begynner 2020:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for deg fra 1. juli 2020.

Generell informasjon

Grue kommune ønsker å kartlegge om det finnes ekstra ressurser i kommunen som kan arbeide innenfor helse hvis nødvendig. Vi vil oppfordre alle våre arbeidstakere om å fylle ut dette skjemaet hvis du har kompetanse vi kan bruke

 • De fleste som har hjemmekontor, skal ha tilgang til intranett, men da må du huske på å logge deg på HIKT sin fjerntilgang. Fjerntilgang skal være bestilt av leder i henholt til gjeldende rutiner.
 • Har du rett på omsorgspenger når barnehagen og skolen er stengt? Det har du. Mer informasjon under lenken Retningslinjer fra KS
 • Arbeidstakere som ikke har rett på sykepenger, eksempelvis hvis du sitter i karantene, men ikke er syk: Grue kommune gir lønn de første 14. dager. I Grue kan egenmelding nyttes for inntil 16 kalenderdager om gangen, max 24 kalenderdager i løpet av de siste 12 mnd. Husk å merke at det er "korona" som er årsaken til at du er borte.
 • Vi vil oppfordre alle medarbeidere om å være kreative med tanke på hvordan dere organiserer hvem som skal være hjemme, slik at helsepersonell og annet nøkkelpersonell fortsatt kan jobbe. Følg råd fra Folkehelseinstituttet for forebygging av smitte
 • Må du avbestille ferie? Dette er ikke noe arbeidsgiver skal dekke. Du må ta kontakt med forsikringsselskapet. De fleste dekker nå reiser som blir avbestilt. Du kan lese mer på Retningslinjer fra KS
 • Du kan bli omdisponert til andre oppgaver. Hvis vi havner i en situasjon der vi trenger alle medarbeidere i arbeid, er det arbeidsgivers styringsrett å organisere driften slik at vitale tjenester kan bli opprettholdt.
 • Det er mange som lurer på hva de skal gjøre med ferie som blir avlyst. Dette må vi komme tilbake til, men det er mulig arbeidsgiver må styre ferien strammere enn det som har vært tilfelle tidligere. Alle kan ikke ta ferie samtidig.
 • Vi har ikke gått ut med permitteringer foreløpig. Dette kan endre seg. Eventuelle permitteringer vil bli varslet i god tid, og stortinget har også gått ut med at det gis full kompensasjon for de første 20 dagene.
 • I disse koronatider, er det dessverre mange der ute som forsøker å utnytte situasjonen. Tenk dere ekstra godt om før dere inngår avtaler, gir bort personlig informasjon eller støtter tilsynelatende gode initiativ uten at dere sjekker ut om dette virkelig stemmer.
 • De fleste medarbeidere skal jobbe hjemmefra, så langt det er mulig. De som skal møte på rådhuset, har fått beskjed om det. Dette gjelder fram til annen beskjed blir gitt.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på alle spørsmål, siden situasjonen endrer seg raskt. Vi vil alltid forsøke å finne gode ordninger for våre medarbeidere, men denne krevende situasjonen vil fordre at vi alle er med på en felles dugnad for å klare å opprettholde vitale tjenester.

Videoinformasjon

Hvis du vil ha en enkel og generell informasjon om koronaviruset, se denne filmen:


Informasjon til helsepersonell om luftveissymptomer og testing av Covid-19

Når kan du gå på jobb?

 • Sår, vond hals og rennende nese alene behøver ikke være grunn til å være hjemme fra jobb eller skulle testes for korona. Lurer du på om du skal komme på jobb eller ikke, ta kontakt med nærmeste leder.
 • Ved forverring av forkjølelsesymptomer, bli hjemme og se an 2 døgn før eventuelt testing i samråd med leder. Gå tilbake på jobb da du har vært symptomfri en dag.

Når skal du ikke gå på jobb?

 1. Om du bor sammen med eller har vært nærkontakt med noen som har påvist korona
 2. Om du har minst et av følgende symptomer:
  • Akutt innsettende hoste
  • Feber/feberfølelse
  • Kortpustethet

Ta kontakt med koronatelefonen på nummer 62 95 69 91 som i samråd med kommuneoverlegen i Solør vurderer om du skal testes for korona.

Testing for korona

Vi følger testkriteriene gitt av Folkehelseinstituttet

 • Testing gjøres fortrinnsvis på testsenteret på Haslemoen
 • Du må være hjemme i isolasjon til svar på test foreligger
 • Er testen negativ, kan du gå på jobb én dag etter at du er symptomfri
 • Er testen positiv, vil du følges du opp av kommunens smitteteam

Ferie og utsettelse av ferie

Hovedferie

Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, se ferieloven § 6 (1). Vi har alltid forsøkt å la medarbeiderne få oppfylt sine ferieønsker, men på grunn av de rådende omstendigheter, vil det være nødvendig for arbeidsgiver å styre ferien i mye større grad enn tidligere.

Utsettelse av ferie for de som er pålagt karantene

De som er pålagt karantene vil ha rett til å flytte ferien på samme måte som om de blir syk i ferien, se ferieloven §9. Hvis du er syk, må dette dokumenteres av lege. Hvis du er pålagt karantene, må dette dokumenteres av leder. Arbeidsgiver har fortsatt styringsrett til å plassere ferien.

Ferie som ikke kan gjennomføres grunnet utreiseforbud fra myndighetene

Selve kostnaden knyttet til reise og opphold må den enkelte ta med eget forsikringsselskap. Vi kan ikke garantere at utsettelse av ferie grunnet utreiseforbud kan innvilges. Ved en langvarig pandemi vil vi få et enormt trykk på ferieavvikling senere på året, fra alle som har krav på å avvikle og utsette ferie.

Vi som arbeidsgiver er nødt til å prioritere at tjenestene til innbyggerne blir opprettholdt på best mulig måte.

Takk

Vi setter stor pris på din fleksibilitet i disse krisetider, og vi vil til det ytterste forsøke å imøtekomme alle behov. Alle søknader om utsettelse grunnet rett eller ønske om utsettelse, sendes til din leder som vil behandle denne. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan se på søknadene umiddelbart, fordi situasjonen nå er uoversiktlig. 

Aktuelle linker

Informasjon fra Hedmark IKT

Hedmark IKT har opprettet en menyknapp på sine internettsider hvor de legger ut nyttig informasjon til ansatte i forbindelse med koronapandemien. Adressen er www.hedmark-ikt.no/korona. Du finner også en link til disse sidene i Selvbetjeningsportalen.

På disse sidene finner du blant annet:

 • Brukerveiledninger: Hvordan kalle inn til og avholde digitale møter på Teams, hvordan benytte Teams, medflytt av kontortelefon til mobil, og hvordan få hjemmekontor/fjerntilgang.
 • Nettvett (hva bør du tenke på, sikkert hjemmekontor, se opp for svindel med mer)
 • Ofte stilte spørsmål: HIKT oppdatererfortløpende spørsmål og svar
 • Driftsmeldinger
 • Råd fra nasjonale aktører slik som Datatilsynet

Har du forslag til brukerveiledninger som kan være nyttig for deg, gi tilbakemelding til HIKT om dette.  

Bruk selvbetjeningsportalen og brukerstøtte

Ta kontakt med HIKT via ordinære kanal er som Selvbetjeningsportalen eller brukerstøtte på telefon 62561700 (internt: 61700) når du har behov og/eller problemer. Det er stadig flere henvendelser til enkeltpersoner i HIKT, og dette kan i verste fall medføre at saker havner mellom to stoler og blir forsinket.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten