Kontakt

Informasjonstelefon: 815 55 015

Dersom du bor i Solør og har mistanke om at du er smittet, ring korona-telefonen i Solør: 


Åpningstid:

  • kl. 8.30-16.00 (hverdager)

Nye råd til idretten

(Oppdatert 14. mai) Helsedirektoratet åpner for at idretten kan trene organisert igjen, så lenge lagene opprettholder smittevernreglene.

Løpebane

Oppdatert 14. mai:

Folkehelseinstituttet har publisert en ny veileder for idretten. Denne gjelder både for treningsgrupper og arrangement.

Les veileder for idretten her (fhi.no)

 

Reglene er gjennomgått av konst. kommuneoverlege Jorun Slettli. Her er gjeldende anbefaling for Solør-kommunene fra 2. april:

1. Grunnregel: Maks fem personer og to meters avstand

For idretten gjelder de samme retningslinjene som ellers i samfunnet. Utendørs skal det ikke være grupper på mer enn fem personer, og alle må holde minst to meters avstand til hverandre.

Idrettsaktivitet er lov, så lenge disse reglene overholdes. Voksne personer rådes til å være til stede når barn og ungdom trener, så de kan påse at reglene holdes. 

2. Ikke ta på samme utstyr

Det er viktig at ingen tar på det samme utstyret med hendene. Det betyr at for eksempel at håndballspillere ikke kan kaste ballen til hverandre, men laget må trene med hver sin ball.

I fotball må ikke spillerne heade ballen til hverandre eller ta på den med hendene.

3. Samme regler inne og ute

Det er ingen forskjell på om idretten foregår inne eller ute, men det kan være en større utfordring å holde avstand og være maks fem om gangen innendørs.

4. Garderobe og fellesdusj er forbudt

Garderobene vil fortsatt være låst. Utøverne må dusje hjemme.

5. Klar advarsel: Følg reglene

Idrettspresidenten ber alle klubber og lag om å følge reglene. Hvis ikke de gjør det, vil de ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.

6. Organisert kan være bedre enn uorganisert

Det kan være bedre med organisert trening enn uorganisert. Da kan voksne være til stede og passe på at smittevernreglene blir fulgt.

Det kan komme endringer

Det har vært et stort behov innen idretten for en presisering av retningslinjene. Idretten og helsedirektoratet vil følge med på hvordan dette blir seende ut i praksis. Hvis det viser seg at organisert aktivitet kan bidra til smitte, så vil det komme innstramminger.

Kommunene i Solør følger med 

Kommunen vil følge med på aktiviteten, og vil gjøre tiltak hvis disse reglene ikke fungerer.

- Jeg oppfordrer til at en voksen er tilstede og veileder øktene, sier konst. kommuneoverlege Jorun Slettli.

- Det er ikke greit med store grupper. Regelen om grupper på maks fem personer, og at alle må holde minst to meters avstand til hverandre, er viktig, understreker hun.

Kjøreregler fra Idrettsforbundet

Det er stor forskjell på ulike idretter og hvordan lag og klubber nå kan trene. Norges idrettsforbund skal utarbeide felles sett med kjøreregler som skal hindre smitte av koronavirus. Samtidig skal hvert enkelt av de 55 særforbundene lage regler for sine idretter. Klubbene har selv ansvar for å holde seg oppdatert på hva som gjelder.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten