Ny kommunelege i Grue

Jan-Øyvind Lorgen (f. 1981) er midlertidig ansatt som kommunelege i 35%-stilling fra 2. april 2020 med et særlig ansvar for smittevern.

Jan-Øyvind Lorgen
Lorgen er bosatt i Kongsvinger og er kommunelege i Eidskog. Han er godt kjent med koronasitasjonen og vil være operativ på smittevernfeltet i løpet av svært kort tid. 

- Lorgen kjenner Grue fra tidligere, forteller ordfører Rune Grenberg. 
- Han var fastlegevikar ved Furubo legesenter i to år fram til 2015. Han har også jobbet som turnuslege i Kongsvinger og ved Kongsvinger sykehus og kjenner regionen godt.

Lorgen fullførte profesjonsstudium i medisin med forskerlinje ved Universitetet i Oslo i 2011. Forskerlinjeprosjektet han fulgte, fokuserte på epilepsibehandling. Lorgen har dessuten utdanning fra Handelshøyskolen BI hvor han spesialiserte seg i finans som en del av siviløkonomstudiet. 

Styrker legedekningen

Grue kommune styrker legedekningen ved å ansatte Jan-Øyvind Lorgen. Det er per i dag fire fastleger i kommunen på to legesentre.

Terje Christiansen og Reza Samimi er fastleger på Furubo legesenter. Christiansen avsluttet nylig sin periode som kommunelege, men beholder ansvaret for helsestasjonen og vil derfor fortsatt ha en stilling i kommunen. Samimi er tilsynslege ved omsorgsboligene. 

Arnaldo Lerner har fastlegepraksis på legesenter sammen med Ingeborg Schjelderup-Høye. Sistnevnte er også tilsynslege ved sykehjemmet.

- Innbyggerne i Grue skal være trygge på at de er godt ivaretatt og har et godt tilbud selv om vi er i en krisetid, sier ordfører Rune Grenberg.

Legevakt- og IKØ-samarbeid

Grue kommune har samarbeid om legevakt i Kongsvinger og er tilknyttet Akershus universitetssykehus på linje med de andre kommunene i Kongsvingerregionen. 

Grue kommune har dessuten tilgang på sengeplasser gjennom tjenesten Interkommunalt Øyeblikkelig hjelp-døgnopphold (IKØ), som er lokalisert på sykehuset i Kongsvinger. IKØ er et samarbeid mellom fem kommuner. 

IKØ-avdelingen skal nå brukes for å møte covid-19 pasienter på en best mulig måte og kalles nå for Covid-19 intermediær avdeling. I tillegg klargjør kommunen Soltun som kan være operativt på kort tid.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten