Kontakt

Informasjonstelefon: 815 55 015

Dersom du bor i Solør og har mistanke om at du er smittet, ring korona-telefonen i Solør: 

Hold kontakt med legen selvom du ikke er koronasmittet

(5. april) Legene i Grue ber om at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen og helsepersonellet som kjenner dem.

Legeutstyr

Alle kommuner i Norge har et ansvar for at alle innbyggere får en omsorgsfull og forsvarlig allmennhelsetjeneste, uansett om plager er relatert til koronasmitte eller ikke.

Smittevern er ivaretatt

Helsetilbudet er nå organisert på en slik måte i hver kommune at godt smittevern er ivaretatt på legekontorer, legevakt, sykehjem og i den hjemmebaserte omsorgstjenesten.

Legen har tid til deg

Mange fastleger opplever nå at pasienter som trenger oppfølging, lar være å ta kontakt.

Det kan være at de ikke ønsker å belaste legene med for mye i en krevende tid. Men vi HAR tid og vi ØNSKER å ta imot din henvendelse.

- Vi må forsøke å leve så normalt som mulig i en unormal situasjon, og da er det viktig at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen og helsepersonell som kjenner dem, sier konst. kommuneoverlege Jorun Slettli i Solør.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte følgende tidligere denne uken:
- Ta kontakt med fastlegen slik du pleier - om tingene du pleier. Så finner du og fastlegen ut om dere skal treffes ansikt til ansikt eller på andre måter.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten