Barnehagene i Grue åpner på mandag

(17. april) Alt er klart for at barnehagene kan åpne på en forsvarlig og god måte mandag morgen. Smittevern og barns behov for omsorg står i fokus når de minste barna møtes igjen.

Gromungen barnehage på Namnå

- Det er riktig å åpne barnehagene og det er viktig for barna våre, sa kunnskapsminister Guri Melby på pressekonferansen tidligere denne uken.

- Barn er ikke i risikogruppen og barn blir i liten grad syke av Covid-19, sa hun videre.

Flere tiltak

For å begrense smitte i barnehagene, har kommunen satt i gang en rekke tiltak. 

- Det er forsvarlig å sende barna i barnehagene våre. Vi vil ha gode rutiner for å gjennomføre håndvask og rengjøring og vi vil dele barna inn i mindre grupper. Det viktigste er at ingen syke skal gå i barnehagen, verken barn eller voksne, sier kommunalsjef for oppvekst, Anne Berit Gullikstad.

Det er trygt for barna i barnehagen 

Alle de ansatte har fått opplæring i smittevern, og renholdsplaner er oppdatert.

- Det er alltid fokus på god hygiene i en barnehage, og nå er fokuset enda mer skjerpet, sier Gullikstad.

Alle må gjøre en innsats og må følge de nye rådene. Barnehagene vil være spesielt opptatt av å: 

 • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • Ha godt renhold i barnehagen 
 • Vaske leker jevnlig
 • Være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Omsorg og trivsel 

Barnehagen skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna. 

Et viktig tiltak vil være å redusere antall barn som er tett sammen. Barna deles inn i flere små grupper med en voksen på hver gruppe. De minste barna deles i grupper på 3, mens de eldre barna deles i grupper på 6. Dette blir små og tette grupper som kan omgås på lik linje med en familie. 

- Personalet skal fortsatt ivareta barnas behov for kontakt og omsorg, og det vil bli enklere og tryggere i mindre barnegrupper.

Redusert åpningstid

Det er laget en nasjonal veileder for barnehagene. Her er det beskrevet at ansatte fra to og to grupper kan samarbeide gjennom dagen, mens barna skal så langt det lar seg gjøre, være sammen med de samme barna hele tiden.

- For å få kabalen til å gå opp, må vi redusere åpningstiden i de kommunale barnehagene noe, forklarer Gullikstad.

- I første omgang har vi laget en plan for to uker. Vi vil evaluere underveis og fange opp eventuelt nye og endrede behov som skulle oppstå, sier hun.

Mye utelek

Barnehagene har lagt opp til mye utelek og aktiviteter. Så langt det lar seg gjøre vil barnehagen ta imot barna ute når de kommer om morgenen. De ulike lekegruppene vil deretter veksle på å leke ute, være på tur og å være inne. 

Slik sørger vi for trygge barnehager

Fra smittevernveileder utgitt av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet:

 • Vi har gode rutiner for håndvask
 • Vi husker å hoste i albuen
 • Vi hjelper barna med å vaske hendene grundig
 • Vi bruker våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon ute og på tur
 • Vi passer på at barna holder seg i sine små grupper
 • Vi er mye ute 
 • Vi unngår store samlinger av barn, også i garderoben
 • Vi sørger for at barna har fast plass med god avstand til hverandre når de spiser
 • Vi spiser egen matpakke
 • Vi begrenser antall leker så det blir lettere å rengjøre dem etter bruk
 • Vi forteller barna at de ikke kan ta med leker hjemmefra

Mer informasjon

Kommunelegene i Grue har utarbeidet Informasjonsbrev til ansatte og foresatte hvor de blant annet gir råd om barn som ikke føler seg bra, eller er kronisk syke. Dersom det fortsatt er spørsmål om barnet kan møte i barnehagen, kan fastlegen bistå i avgjørelsen.

Informasjon på ulike språk

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten