Råd for begravelser i Solør

(oppdatert 21. september) Kommuneoverlegen letter på restriksjonene for begravelser i tråd med at det slippes opp på flere områder i samfunnet.

Blomster ved graven

Avstand under religiøse seremonier

Oppdatert 14. august: Regjeringen gjør unntak for én-meters-kravet i covid-19-forskriften for å sikre at religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt, for eksempel dåp og kistebæring, kan gjennomføres i tråd med regelverket.

God avstand

Det skal være mulig med minst 2 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet og utendørs ved graven. Det er tillatt med 120 personer i Grue kirke og 60 personer i Grue Finnskog kirke, inkludert medvirkende.

Antallet vil avhenge av størrelsen på kirken. Det må beregnes 4 kvm per gjest.

Vis respekt uten fysisk nærhet

Det er mulig å vise hverandre respekt ved ikke å håndhilse og klemme. Gjør gjerne en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier også mye.

Du bør ikke delta i seremoni, dersom:

  • Du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • Du er i karantene
  • Du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Deltakere som tilhører grupper med økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19 må selv vurdere om de vil delta i begravelse.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten