Kontakt

Informasjonstelefon: 815 55 015

Koronatelefon i Solør: 62956991

Legevakt: 116 117

Råd for begravelser i Solør

(oppdatert 21. desember) Kommuneoverlegen letter på restriksjonene for begravelser i tråd med at det slippes opp på flere områder i samfunnet.

Blomster ved graven

God avstand

Det skal være mulig med minst 2 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet og utendørs ved graven. Det er kun tillatt med 50 personer i Grue og Grue Finnskog kirker, pluss medvirkende.

  • 2 meters avstand ved innendørs salmesang. Utendørs holder det med 1 meter.
  • Antall medvirkende skal være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre arrangement. For at kor/musikere skal telle som medvirkende, må de ikke sitte sammen med eller blandes med øvrige deltakere og holde minst 2 meters avstand til andre deltakere.
  • Det er vesentlig mindre smitterisiko ved utendørs arrangementer. Disse kan avholdes med 200 deltakere på avgrenset område (avgrenses med tau, sperrebånd e.l.).

Avstand under religiøse seremonier

Oppdatert 14. august: Regjeringen gjør unntak for én-meters-kravet i covid-19-forskriften for å sikre at religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt, for eksempel dåp og kistebæring, kan gjennomføres i tråd med regelverket.

Vis respekt uten fysisk nærhet

Det er mulig å vise hverandre respekt ved ikke å håndhilse og klemme. Gjør gjerne en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier også mye.

Du bør ikke delta i seremoni, dersom:

  • Du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • Du er i karantene
  • Du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Deltakere som tilhører grupper med økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19 må selv vurdere om de vil delta i begravelse.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten