Smitteverntiltak på campingplasser

(oppdatert 12. juni) Kommuneoverlegen i Solør opphever vedtak om stenging av campingplasser og sanitæranlegg.

Camping

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser og sanitæranlegg oppheves med bakgrunn i at Norge har fått større kontroll på situasjonen. Samfunnet gjenåpnes mer og mer.

Ansvar for smitteverntiltak

Selv om vedtakene nå oppheves har fortsatt campingplassene et viktig og selvstendig ansvar for å gjennomføre tilstrekkelige smitteverntiltak som bidrar til å forhindre spredning av covid 19-viruset. Det henvises til bransjens egen smittevernveileder

I tillegg må tiltakene tilpasses den enkelte campingplass, for å sikre at tiltakene fungerer tilfredsstillende.

Stenging av campingplasser, senere delvis gjenåpning av campingplasser og videre delvis åpning av sanitæranlegg har hatt til hensikt å begrense og forsinke utbrudd av covid 19 og samtidig legge til rette for at campingplassene i Solør kan gjenåpnes etter hvert som koronasituasjonen har endret seg.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten