Kontakt

Nasjonal informasjonstelefon
korona: 815 55 015

Koronatelefon i Solør: 62956991

Legevakt: 116 117

Utvidet testkapasitet

(oppdatert 5. mai 2020) Flere grupper av befolkningen er lagt til listen over hvem som kan testes, og kommunene øker nå testkapasiteten i tråd med krav fra Helsedirektoratet.

Testing av koronavirus

Alle med symptomer på Covid-19 kan nå vurderes for testing. 

Relativt god kapasitet

- I Solør har vi ennå relativt god kapasitet for testing, sier kommuneoverlege Jorun Slettli. 

- Det kan likevel bli begrensninger på testing dersom pågangen øker veldig, sier hun.
- Fordi vi er avhengige av de samme leveransene som Sykehuset Innlandet, må vi prioritere hvem som testes fremover. Spesielt gjelder dette de som kommer inn under gruppe 7, det vil si "andre med mistenkt Covid-19".

Sykehuset Innlandet har sagt at kapasiteten for testing fortsatt er noe begrenset. Det handler om at leveranser av testutstyr og kjemikalier ennå er mangelfull. Dette er ikke noe som begrenser bare helseinstitusjoner i Norge, men det gjelder generelt i hele verden.

Det må påregnes at prøvesvar først kommer etter 24-48 timer fremover når antall tester øker.

Myndighetene sier på sin side at de forventer at testkapasiteten over hele landet skal være oppe i ønsket antall ved utgangen av mai måned.

Testkriterier

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har Covid-19, og som er (i prioritert rekkefølge):

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.

Oppdraget er gitt med hjemmel i smittevernloven § 7-10 annet ledd, jf. § 7-1, som gir Helsedirektoratet hjemmel til å bestemme at kommuner skal organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak når det er nødvendig for å sikre et effektivt og forsvarlig smittevern.

Les også:

Når bør du testes og når bør du ikke teste deg (Helsedirektoratet)

Nasjonal testkapasitet

Det var 30. mars at regjeringen la frem nye testkriterier på testing på SARS-CoV-2, koronavirus.

Det er et samlet mål for nasjonen å nå en testkapasitet i størrelsesorden 300.000 pr uke. Det er tidligere gitt et oppdrag til de regionale helseforetakene om å oppskalere kapasiteten for analyser ved universitetssykehusene, slik at denne økte kapasiteten sammen med eksisterende laboratoriekapasitet i helseforetakene og kapasitet i private laboratorier totalt vil nå et slikt nivå innen utgangen av mai.  
 
Den økte prøvetakingskapasiteten i kommunene kan etableres gjennom en gradvis opptrapping i ukene som kommer, i tråd med at laboratoriekapasiteten økes gradvis i denne perioden. Kapasitet for prøvetaking av 5% av egen befolkning ukentlig skal være etablert innen utgangen av mai.

Det forventes at behovet for utvidet testkapasitet vil vare så lenge det pågår et aktivt utbrudd av Covid-19.  

Koronatelefonen

Dersom du har mistanke om at du er smittet av koronaviruset, skal du ringe koronatelefonen i Solør:

 • Telefonnummeret er 62 95 69 91
 • Telefonen er åpen kl. 10-14 
 • Etter stengetid, skal du ringe legevakt på telefon 116 117
 • Helg: Kontakt nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015 eller ring legevakt for spørsmål om korona

Har du spørsmål om koronasmitte?

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på www.fhi.no eller www.helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på telefon 815 55 015

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten