Nye råd om avstand og arrangementer

(6. mai) Regjeringen har presentert nye råd for avstand og offentlige arrangementer med ansvarlig arrangør.

Koronavirus

Vi går sakte, men sikkert inn mot en normalisert hverdag for mange. Barnehagene har åpnet igjen og skolen har åpnet for noen trinn. Det er likevel viktig at vi fortsatt følger retningslinjene, slik at vi unngår en oppblomstring av smitten. 

Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter

- Vi har nå sammen fått kontroll på viruset og derfor kan vi lette på noen av tiltakene. Nå endrer vi rådet om avstand fra to meter til minst 1 meter, men gjerne mer hvis det er mulig.

- Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at en meter er tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen vesentlig. Samtidig er det svært viktig at vi forsetter å følge de generelle smittevernrådene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse 30. april.

Minst 1 meter ute og inne

Rådet om minst en meter avstand gjelder både innendørs og utendørs. Det gjelder også dem som tilhører risikogruppene. De må også holde minst en meter avstand til andre, men gjerne mer hvis det er mulig. 
Personer i risikogruppene bør fortsette å følge rådene for hvordan de kan beskytte seg ekstra, blant annet å være mest mulig hjemme og begrense antall personer man har nær kontakt med.

For private samlinger er rådet fortsatt at fem personer kan møtes, men nå med én meters avstand. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Arrangementer for inntil 50 personer

Fra 7. mai åpner regjeringen for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

En forutsetning er at det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Det gjelder arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og har ansvar for at det er lag til rette for at avstandsrådene og hygienereglene kan holdes. En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Hvis det fortsatt er god kontroll på smittespredningen fremover, vil regjeringen vurdere å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni.

Kilde: regjeringen.no

Covid 19-forskriften

Rådene baserer seg på Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 4 (anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper).

For å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus i befolkningen, gir Helsedirektoratet anbefalinger om fysisk avstand som skal holdes mellom personer og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe.

Stå sammen

Vi vet at det er tøffe tider vi står i og mange savner venner og familie. Men vi må fortsette det gode arbeidet og være føre var. Vi skal åpne samfunnet igjen, men i kontrollerte etapper.
Hold ut, hold sammen! Vi skal sammen komme tilbake til de gode dagene og den normale hverdagen igjen.
Takk for at du følger rådene og retningslinjene fra myndighetene og kommunen din.

Flere aktuelle råd

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten