Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00

Send e-post til servicetorget

Enhetsleder
Siv B. Thorshaug

Landbruksveileder
Anne Mohrsen Weldingh

Vil du motta informasjon på e-post?
Vi sender jevnlig ut informasjon. Oppgi din e-postadresse til Siv B. Thorshaug og vi legger deg til mailinglisten.

RMP - miljøtilskudd i jordbruket

RMP står for "Regionalt miljøtilskudd"

Pollinerende insekter og åkerstubb

Miljømål i jordbruket

Miljøprogrammene fra Landbruksdirektoratet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • Redusere forurensning til vann og luft
  • Ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • Tilrettelegge for friluftsliv
  • Ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre.

Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Biologisk mangfold

Sjekk gårdskartet før søknad

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet. Før du sender søknad om produksjonstilskudd eller RMP-tilskudd, anbefaler vi deg å sjekke gårdskartene.

Sjekk endringer i gårdskart her

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes på Altinn.no

Her er en video som viser hvordan du søker elektronisk

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten