Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Frigjøringsdagen 8. mai

I anledning veteran- og frigjøringsdagen 8. mai 2020 deler vi denne talen fra ordfører Rune Grenberg.

Kjære veteraner!

I dag vil vi og skal vi markere 75-årsdagen for frigjøringa av Norge. Takk til dere som har gjort en innsats og takk til de som gjør en innsats i dag.

8. mai 2020 - 75 år med fred i Norge
Vi kan gjøre oss mange tanker på 8. mai

Den datoen er starten på en utrolig utvikling. Da krigen var slutt startet gjenoppbyggingen av det Norge vi kjenner i dag. Med erfaringer fra de harde 30-åra og nyvunnet frihet, skaptes et moderne velferdssamfunn. Man strakte seg mot mål som: arbeid og utdanning til alle og et finmasket sosialt sikkerhetsnett.

Norge i 2020 er et av verdens aller beste land å bo i. Grunnlaget for det ble lagt i etterkrigsårene – og en forutsetning for det igjen var at det ble fred i landet og at nazismen ble bekjempet.

Dette var ingen selvfølge. Andre land tok andre retninger, men vi i Norge gikk vår vei. Mange har ofret mye for at vi i dag har frie valg, ytringsfrihet, rettssikkerhet og materiell velstand og det er vi dem dypt takknemlig for.

En av de store lærdommene etter andre verdenskrig var at det var behov for et bedre samarbeid for å sikre fred og unngå ny verdenskrig, og derfor ble FN etablert. Gjennom menneskerettserklæringa tok verdenssamfunnet et oppgjør med alle de forferdelige overgrepene som hadde skjedd mot sivilbefolkningen verden over og jødeutryddelsene. Og Norge meldte seg inn i NATO fordi vi som et lite land ikke kan være selvforsynt med et troverdig forsvar. 

Og det er jo bakteppet for alle dere som har deltatt i internasjonale operasjoner i forskjellige konfliktområder og som er veteraner i dag. Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i omtrent hundre ulike operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. Der også mange fra Grue har tjenestegjort ute.
Dere skal ha takk og anerkjennelse for deres bidrag til at mennesker i andre land skal kunne oppleve frihet og trygghet. 

LTP: HV, cyberforsvar og helikoptre til hæren. Selv om det er i våre dager er mye større fokus på teknologi framfor antall soldater, så er menneskene likevel den viktigste ressursen for Forsvaret. Det handler om at vårt forsvar har forankring og tillit i befolkningen. At folk med vanlige yrker deltar i internasjonale operasjoner, at forsvaret rekrutter både kvinner og menn fra alle deler av befolkningen og at det er folkevalgte som styrer forsvaret – og ikke omvendt.

Noen av de operasjonene Norge har deltatt i har vært omstridte og av og til har man ikke fått de resultatene man ønsket seg. Noen konflikter lever fortsatt etter flere tiår, til tross for internasjonal innsats og til tross for deres innsats. Men i mange tilfeller har man også lykkes med å sikre freden. Og man har i kortere eller lengre perioder skapt trygghet og litt mer normale forhold for sivilbefolkningen. For de som opplever krig og overgrep er det uansett viktig at noen der ute bryr seg. Slik det var for oss under krigen. 

For et lite land som Norge er dette også en investering i vår egen sikkerhet. Vi som er minst er mest avhengig av et internasjonalt samfunn med regler, som kan gripe inn når folkeretten og menneskerettigheter brytes. Deres bidrag ute i verden øker sannsynligheten for at vi får hjelp utenfra dersom vi på nytt skulle trenge det.

Derfor nok en gang. Takk til alle dere som har kjempet for oss tidligere og takk til alle dere som fortsatt gjør en innsats.

Ordfører Rune Grenberg (AP)

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten