Kontakt

Telefon: 62 94 21 00
Telefon: 62 94 21 02

E-post: skolen@grue.kommune.no

Rektor:
Øystein Hanevik
Telefon: 919 15 410

Undervisningsinspektører:
Anne H. Antonsen
Telefon: 62 94 21 04
Hans Vegard Hals
Telefon: 62 94 21 06

Teamleder 1.–4. trinn:
Lene Anita Isaksætre Krav
Telefon: 62 94 21 22

Teamleder 5.-7. trinn:
Anne Kjersti Melby
Telefon: 62 94 21 29

Teamleder 8.-10.trinn:
Kari Aasen
Telefon: 62 94 21 29

Alt klart til skolestart 13. og 14. mai

(12. mai) Lærerne på mellomtrinn og ungdomstrinn har hatt planleggingsdager for å gjøre klar til skoledager på Grue barne- og ungdomsskole.

Lærere på 8. trinn- Vi har hatt mye «fysisk planlegging» forteller lærerne på 8. trinn. Det vil si inndeling av klasserom, oppdeling av arealer ute og inne og dertil hørende smittevernregler, sier (fra venstre) Kari Aasen, Nina Halvorsen, Beate Brækkan og Marius Sandberg.

Uteskole og mye sosialt

- Vi vil ha mye vekt på sosiale mål de neste ukene, for elevene trenger tid sammen etter så lang tid fra hverandre, sier teamleder Kari Aasen. 

Hun forteller at det faglige fokuset vil være viktigst for avgangsklassene på 10. trinn. Elevene vil for øvrig få mye utetid. Alle trinn på GBUS vil få en utedag i uken. Lærerne på 8. trinn har etablert camp ved Glomma hvor de skal ha utendørs undervisning. 

- Her skal vi undervise både i matematikk, naturfag, gym, kunst og håndverk og livsmestring, sier et samtstemt team av lærere på 8. trinn.
- Her blir det ikke plass til smartboard!

Oppmerking utendørs

Utendørs treffer vi på et team av lærere fra 7. trinn. De har også merket opp uteområdet for trinnet sitt.

- Her skal elevene stille opp hver morgen, demonstrerer lærerne i 7. trinn- Her skal elevene møte opp hver morgen, med 1-meters mellomrom. A-klassen skal være på den ene siden av streken og B-klassen skal på den andre siden.
Espen Fjeld (fra venstre), Maren Myhrum, Heidi Bjørnvåg og Jon Ole Haslene demonstrer hvordan det skal gjøres.

7. trinn får utedag på onsdager og også her er lærerne opptatt av tverrfaglige temaer når undervisningen flyttes utendørs en dag i uken.

- Dessuten skal vi ha fokus på smittevern, det er mye lærdom i det, sier de.

17. mai-talen blir digital

7. trinn har også et viktig oppdrag på nasjonaldagen. Hvert år er det 7. trinn som har ansvar for å holde tale. 
- Vi håper på et stort digitalt publikum i år, sier Maren Myhrum. Talen fra årets 7. trinn-elever blir lagt ut på kommunens nettside og Facebook slik at alle som vil kan se den.

Grue barne- og ungdomsskole

Alle lærerne vi snakket med er enige om at det blir bra å komme i gang igjen. Men de innrømmer samtidig at de både gleder og gruer seg litt. Det er sikkert ganske likt for elevene. 

Oppmøte onsdag og torsdag

Mellomtrinnet (5.-7. trinn) starter onsdag 13. mai kl. 8.30, mens ungdomstrinnet (8.-10. trinn) starter igjen 14. mail kl. 8.30.

Skolen har ekstra renhold i denne perioden, og følger smittevernveilederen fra myndighetene.

Sosiallærer er tilstede på skolen som vanlig, men avtale må gjøres på forhånd. Helsesykepleier er tilstede tirsdag og onsdag.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten