Innhold på siden

Kontakt

Nasjonal informasjonstelefon
korona: 815 55 015

Koronatelefon i Solør: 62956991

Legevakt: 116 117

Grue Helsetun innfører munnbind og begrenser besøk

(Oppdatert 20. januar) Sykehjem, Hjemmebaserte tjenester og Tilrettelagte tjenester fortsetter med økt bruk av smittevernutstyr og munnbind i nær pasientkontakt.

Grue sykehjem

Sykehjem, Hjemmebaserte tjenester og Tilrettelagte tjenester fortsetter med økt bruk av smittevernutstyr og munnbind i nær pasientkontakt.

  • Besøk til beboere ved Grue Helsetun avtales på forhånd med den aktuelle avdelingen. Telefonnummer til avdelingene finner du litt lenger ned på denne nettsiden.
  • Smittevernregler skal overholdes ved besøk og alle besøk skal registreres.
  • Besøkende følges inn og ut.

Grue Helsetun holder fremdeles stengt for øvrige eksterne besøk.

Retningslinjer for pårørende som skal på besøk til Grue Helsetun

De som har tenkt seg på besøk, må ringe på forhånd til den avdelingen de skal besøke og avtale tid. Navn og telefonummer til alle besøkende må registreres i tilfelle behov for smittesporing. Det kan ikke være flere på besøk enn at 1 meters avstand kan opprettholdes.

Det er den avdelingen som du skal besøke som du skal lage avtale med og som skal låse deg inn og ut av Grue Helsetun. Vi ber om forståelse for at det noen ganger kan ta litt tid, da ansatte kan være opptatt.

Telefonnummer

Sykehjem 1. etaje: 481 54 860
Sykehjem 2. etasje syd: 482 02 455
Sykehjem 2. etasje nord: 481 89 960

Avdeling 7HO1: 62 94 21 87 eller 62 94 21 90
Avdeling 6HO1: 62 94 21 85 eller 62 94 21 89
Avdeling 6HO2: 62 94 21 86 eller 62 94 21 92
Avdeling 7HO2: 994 93 306 eller 481 91 490 
Avdeling 8HO1: 62 94 21 61
Avdeling 8HO2: 62 94 21 64 eller 62 94 21 72

Under besøket

  • Sprite hender før du går inn og ut
  • Holde minimum 2 meters avstand 
  • Ikke oppholde deg i fellesareal, ikke benytt fellestoaletter

For å komme på besøk må du

  • Ikke ha fått påvist smitte med covid-19
  • Du kan ikke ha luftveissymptomer eller være i karantene
  • Du skal ikke ha vært i utlandet («gule områder eller røde områder») de 10 siste dagene før besøk. Hvis du har testet deg for covid-19, avvent besøk inntil negativ testsvar foreligger.

I etterkant av besøk

  • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det bli aktuelt å innføre besøksforbud igjen. Vi anmoder om å begrense besøkene.

Nasjonale anbefalinger

Øvrige retningslinjer

Retningslinjer for øvrige som har avtaler ved Grue Helsetun.

Grue Helsetun er stengt tom 18. januar for øvrige besøkende. Ta kontakt med den aktuelle personen som du har en avtale med per telefon for å avklare videre.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten