Grue Helsetun tar imot besøk

(Oppdatert 11. august) Grue Helsetun tar imot besøk innen trygge og forsvarlige rammer. Du må ringe avdelingen og avtale tid. Besøkende kan ikke ha vært utenlands siste 10 dager før besøk.

Grue sykehjem

(Oppdatert 11. august) Som følge av nye retningslinjer vil vi nå begrense besøk til sykehjem og omsorgsboliger noe. Pårørende og besøkende som har vært på reise utenfor Norges grenser de siste 10 dagene, bes derfor om å vente med å besøke sine nære og kjære. Det er fortsatt ønskelig at avdelingen/sykehjemmet kontaktes på forhånd ved besøk.

Unntaket er alvorlig syke og døende pasienter, eller pasienter med et stort sosialt behov.

Hvis den besøkende kan fremvise negativ test på Covid 19, er det i orden med besøk til våre institusjoner.

Smittevern må ivaretas

Covid 19-pandemien er ikke over, og det er svært viktig at vi fremdeles klarer å holde smitten unna den mest sårbare gruppen. Hold avstand og unngå kroppskontakt, vask hendene godt og det er viktig at du er frisk. Besøk skal i hovedsak skje ute. 

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det bli aktuelt å innføre besøksforbud igjen. Vi anmoder om å begrense besøkene.

I forkant av besøk

Under besøk

 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger.  
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Besøkende kan ta med pasient/beboer ut av institusjon på gåtur/trilletur. Det skal holdes 1 meters avstand. Benyttes rullestol må håndtak rengjøres etter besøket. 
 • Besøkende kan ta med pasient/beboer på biltur hvis ønskelig. Pasient/beboer skal fortrinnsvis sitte i baksetet. Oppfordrer til god håndhygiene og at det tørkes av kontaktflater i bilen. 
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Nasjonale anbefalinger

Les nasjonale anbefalinger fra Helsedirehektoratet her

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten