Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Høring: Plan for utvikling av Grue

Planforslaget for revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 10. august.

Kirkenær sett fra nord

Mange har allerede deltatt i prosessen og gitt innspill i arbeidet med å revidere samfunnsdelen i kommuneplanen, et viktig arbeid for å bidra til en ønsket utvikling av Gruesamfunnet. 

Høring av planforslag

Nå er planforslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn:

Høringsfrist: 10. august 2020.

Langsiktig utvikling av Grue

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige strategi for utviklingen av samfunnet. Den inneholder visjoner, mål og strategier for hvordan vi ønsker å ha det i Grue i fremtida. Den legger føringer for innhold og tiltak i temaplaner, prioriteringer i økonomiplanen og for utforming av arealplaner.

Planforslaget som ligger til høring er basert på:

  • Nasjonale forventinger
  • Regionale rammer og betingelser
  • Lokale forutsetninger og utviklingstrekk
  • Medvirkning

Kom med innspill

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær. Forslagene å være innkommet innen fristen 10.august 2020 kl. 12.00.

Vedtak om høring

Kommunestyret vedtok i sitt møte 8. januar 2020 å legge forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ut til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

Du kan lese kommunestyrets vedtak om høring her

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten