Testkriterier i Solør

(11. august) Alle som mistenker at de er smittet av covid-19, har anledning til å teste seg i Grue, Åsnes og Våler.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg

Kontakt koronatelefonen på telefon 62956991 dersom: 

  • Du har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 
  • Du kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i rødt eller gult land de siste 10 dagene.
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.   

Helsepersonell skal ta kontakt med sin nærmeste leder for å få organisert testing. Dersom arbeidsgiver har flere som skal testes er det hensiktsmessig at arbeidsgiver ringer koronatelefonen og avklarer en plan for testing.

Test-senter

Solør-kommunene samarbeider om Haslemoen testklinikk som ligger i Våler kommune. Når du ringer koronatelefonen vil du få oppgitt tidspunkt for testing. Ikke møt opp på Haslemoen uten avtale.

Korona-testing er gratis. Svaret får du ved å logge inn på helsenorge.no etter 1-2 dager.

Koronatelefonen

Det er for tiden stor pågang på koronatelefonen, men vi besvarer alle så fort vi kan. Åpningstider for telefonen er kl. 10-14 mandag til fredag

Kontakt legevakt på Kongsvinger ved behov for testing i helg, telefon 116 117

For ytterligere informasjon om testkriteriene, melding og tolking av prøvesvar, se fhi.no.  

Anbefalinger for helsepersonell

Helsepersonell og deres arbeidsgivere skal utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene som bør følges:

  1. Ansatte i helsetjenesten som velger å reise til grønne land utenom Norge testes etter hjemkomst og før de er i pasientrettet arbeid. Ansatte fra røde land skal i karantene.
  2. Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktig land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Personellet bør ha dialog med arbeidsgiver i forkant slik at det kan tas nødvendige forhåndsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.
  3. Arbeidsgiver bør ha system for å kartlegge om ansatte og vikarer i pasientnært arbeid har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært i land utenfor Norge de siste 10 dager.

Testing av helsepersonell

Ansatte i helsetjenesten som har vært på reise, bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Dette gjelder både nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt (grønne områder/regioner). 

Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i grønne områder/regioner, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. 

Kommuneoverlegen anbefaler at alle som jobber i institusjon, uavhengig av pasientnært arbeid, testes én gang.

De som ikke har pasientnært arbeid kan jobbe (f.eks kontorpersonell), men skal ikke ha omgang med andre ansatte før testresultat foreligger.

Testing av dagpendlere

Når det gjelder arbeidstagere som dagpendler eller ukependler til annet land, i hovedsak Sverige og Danmark, så skal de testes med jevne mellomrom og etter hver lengre friperiode hvor de har vært i hjemlandet.

Testing skjer i samarbeid mellom arbeidstager, arbeidsgiver (stedlig leder) og Haslemoen testklinikk. Det lages en plan for den enkelte arbeidstager:

  • Dagpendlere testes ukentlig dersom de er fra rød region/land.
  • Dagpendlere testes annen hver uke dersom de er fra grønn region/land.
  • Ukependlere testes annen hver uke, uavhengig av om landet er rødt eller grønt.

Teksten er skrevet i samarbeid med kommuneoverlegen

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten