Støtteordning for næringslivet i Grue

Grue kommune har fått ekstraordinære tilskudd til bedrifter som rammet av Covid-19. Bedrifter, etablerere og næringsaktører kan søke. Frister: 15. oktober og 15. november.

Koronavirus
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene som nå frigjøres skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19. juni. Innlandet fylkeskommune har fått tildelt kr 65,6 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Grue kommune har fått en ramme lik kr 1.279.895 til fordeling lokalt. 

Hvem kan søke om støtte? 

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. 

Søknadsfrister

Grue kommune vil fordele tilskuddet i to omganger med følgende søknadsfrister: 

  • 15. oktober
  • 15. november

Hvordan søke støtte? 

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no 

Søknaden skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Det må også oppgis om det på søknadstidspunktet er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår. 

Vurdering av søknader 

Bedrifter, etablerere eller næringsaktører må være registrert i Grue kommune. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Mer informasjon

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten