Støtteordning for næringslivet i Grue

Grue kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Koronavirus
Målet for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak 

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging

  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene

  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke

  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte uavhengig av den lokale situasjonen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen denne runden er 18. april

Hvordan søke støtte?

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no 

 

 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten