Forvaltning og tildeling av tjenester

Tildelingskontoret / koordinerende enhet

Besøksadresse: Grue helsetun, Finnskogveien 141, 2260 Grue kommune
Postadresse: Grue kommune, Tildelingskontoret, Postboks 94, 2261 Kirkenær

Epost: tildelingskontoret@grue.kommune.no
E-post til meldingsansvarlig: meldingsansvarlig@grue.kommune.no

Telefon: 62 94 20 00 (sentralbordet) 

Faglig koordinator Julie Tjønn
E-post: julie.tjonn@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 21 30

Saksbehandler Eirin Sundnes
E-post: eirin.sundnes@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 21 34

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke