Hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder Hege Nybakk Sjaatil
Finnskogvegen 141, 2260 Kirkenær
E-post: hege.sjaatil@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 20 90 og 917 67 598

Assisterende enhetsleder Anne-Kjersti Sætre
Finnskogvegen 141, 2260 Kirkenær
E-post: anne.kjersti.saetre@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 20 92 og 478 41 630

Vaktnummer til Hjemmetjenesten: 481 91 490

Heldøgns bemannede omsorgsboliger (HDO)

Midlertidig avdelingsleder Elin Engebakken
Finnskogvegen 147, 2260 Kirkenær
E-post: elin.engebakken@grue.kommune.no
Telefon: 62 94 21 80 og 990 04 441

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten