Tilrettelagte tjenester

Enhetsleder Marianne Moland
Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær
E-post: marianne.moland@grue.kommune.no
Tlf: 481 32 766

Assisterende enhetsleder Silje lystgård
Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær
E-post: silje.Lystgard@grue.kommune.no
Tlf: 456 31 738

Psykisk helseteam og rus

Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær
Tlf: 974 80 725

Bofellesskap psykisk helse

Finnskogveien 147, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 21 64 og 62 94 21 72

Thoresplassen bofellesskap

Brannstasjonsveien 7 a/d, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 22 29 og 950 55 226

Bofellesskap Pelerudsgutua 25

Pelerudsgutua 25, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 22 27 og 900 27 235

Bofellesskap 8H01

Finnskogveien 147, 2260 Kirkenær
Tlelefon: 62 94 21 61

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke