Status på koronautbruddet i Våler og Åsnes

Våler og Åsnes kommuner deler jevnlig status på smitteutbruddet i deres kommuner.

Smittestatus

  Antall smittet (fra mars -dd) Endring fra i går til i dag
Våler 51 -
Åsnes 30 -
Grue 7 -

13. november

Feilregistrering av fakturakrav lørdag 7. november ved testing på Haslemoen

Ved en feil ble ca 40 personer registrert med betalingskode i systemet ved testing på Haslemoen lørdag 7. november. Disse vil motta en faktura. Denne skal ikke betales. Testsenteret skal i samarbeid med leverandør få slettet disse kravene.

9. november kl. 17.00

Åsnes og Våler kommunerIngen nye smittede meldt i dag i Solør

Felles krisestab avviklet

Åsnes og Våler kommune har gjennom hele utbruddet hatt felles krisestab med daglige møter. I dag ble det besluttet at det ikke lengre er behov for disse samordnende møtene. Kommunene går tilbake til separat, ordinær kommunal kriseledelsesorganisering med faste møtepunkter fra i dag.

Kvalitetssikrede tall

Det enorme antallet registringer, dobbelt testregime, antall i karantene, nærkontakter og smittede er krevende å gjennomgå. Vi jobber med saken, og vil ha kvalitetssikrede tall klare så fort det er mulig.  Alle med påvist covid-19 er fulgt opp og smittesporing er avsluttet.

Utprøving av hurtigtester – ordinær drift på Haslemoen

I og med at utbruddet er over, er vi i dialog med Noklus om vår rolle i det videre arbeidet med utprøving av hurtigtester. Det er pr. i dag uavklart om vi fortsatt får tilbud om videre bruk av testmateriellet, eller om disse skal returneres for bruk i andre områder med pågående utbrudd. Denne uken går vi tilbake til ordinær drift og åpningstid på Haslemoen.

Til deg som ønsker test, men ikke har symptomer:

Vi ber på det sterkeste om at de som har ønske om å bestille test, men som ikke har symptomer på luftveislidelser eller Covid19-symptomer, ringer koronatelefonen i stedet for å bestille test via nett. Hvis du som ikke har symptomer bestiller tid for test via nett, legger du beslag på testkapasitet som vi trenger til å teste dem som faktisk har symptomer.

Om du ønsker test for eksempel fordi du skal ut og reise eller fordi arbeidsgiver krever det, ønsker vi å avklare noen spørsmål med deg først, og det gjør vi via koronatelefonen.

8. november kl. 17.00

1019 personer har blitt testet siste uken!

Ingen nye positive prøvesvar mottatt så langt søndag.

Mange har jobbet lange dager, intense økter og stått på hardt for å komme i mål med storstilt massetesting, smittesporing og øvrige tiltak. Vi er imponert over hvor raskt og effektivt våre kommuner har klart å snu seg, og vi er glade for at det kan se ut til at vi har klart å slå ned utbruddet i denne omgangen.

Takk til alle solunger

Vi ser at befolkningen vår tar situasjonen på alvor, og følger de rådene som kommer både fra nasjonalt og lokalt hold. Vi må fortsette å følge smittevernregler også fremover for å unngå smittespredning.

Kvalitetssikring

På grunn av det enormt store arbeidspresset vi har stått i, har vi behov for litt tid til å kvalitetssikre tall. Vi vil mandag eventuelt korrigere antall bekreftede smittede og i karantene.

7. november kl. 17.00

En ny positiv i Våler i dag

Smittesporing er gjennomført og avsluttet.

Avsluttet massetesting

Fredag og lørdag har vi testet 539 personer på Haslemoen. 294 av disse har valgt å delta i utprøving av hurtigtest. Vi har fått tilbake svar på ca 50 av laboratorieprøvene, og venter på svar på ca 480 andre.

Test-teamene melder om bare blide og positive voksne og barn til tross for at det ble litt venting. Foreldrene hadde gjort en flott jobb med å forberede ungene sine på testing i forkant slik at ting gikk greit. I dag har det ikke vært lang ventetid eller køer. Da testingen ble avsluttet ca kl. 15 i dag hadde vi testet alle nærkontakter.

Kommunelegene vurderer at vi har kontroll

Kommunelegene vurderer det slik at det lave antallet positive tester etter gjennomført massetesting indikerer at det ikke er stor spredning av covid-19 i lokalsamfunnet. Det betyr forhåpentligvis at de tiltak vi har innført har hatt god effekt, og bidratt til å stoppe spredning av smitten. Vi velger å opprettholde tiltakene vi besluttet i går på grunn av stigende smittetrykk i Innlandet. Det viktige nå fremover er å holde sosial avstand, vaske hender og bli hjemme når du er syk.  

Presisering av karantenekravene

Er du satt i karantene fordi du er nærkontakt, skal du holde deg hjemme, ikke gå på skole eller jobb, unngå besøk og du kan kun gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk og apotek. Negativ test forkorter ikke karanteneperioden.

Har du luftveissymptomer, men ikke er satt i karantene, skal du testes og holde deg hjemme til du har negativt prøvesvar og er frisk.

Har du fått påvist covid-19 er du i isolasjon. Da skal du holde deg hjemme, holde avstand til de du bor med og du skal IKKE gå ut for å handle. De du bor sammen med skal være i karantene.

6. november kl. 18.00

Ingen flere positive tester i dag

Av 200 tester tatt så langt i dag har hele 155 testede personer valgt å si ja til å være med på pilotprosjektet for hurtigtester. Utover de tre som vi meldte om tidligere i dag, har vi ikke fått nye positive testresultater så langt.

Det har vært travelt hele dagen, og kl. 18 er det fremdeles en kø av biler med folk som skal testes. Vi forventer å være ferdige mellom 20 og 21 i kveld.
Haslemoen testsenter


Det er mange som har jobbet hardt hele dagen og kvelden, og vi retter en stor takk til alle ansatte og ikke minst de frivillige som står på og bidrar til at vi får gjennomført denne helt nødvendige jobben. Sammen skal vi klare å slå ned smitteutbruddet.

6. november kl. 13.00

3 positive svar på hurtigtest i dag

Ytterligere 2 positive svar på hurtigtest og svært effektiv smittesporing.

Kl. 10:43 mottok vi melding om det første positive utslaget på hurtigtest for en pasient fra Våler. Litt før klokken 12 kom det ytterligere to positive tester. Alle 3 er voksne innbyggere i Våler.

Smittesporingsarbeidet har vært svært effektivt.  Samfunnsøkonomisk gevinst av raske svar er åpenbar. Desto raskere vi får avklart smittestatus, desto mindre spredningsfare blir det i samfunnet. 

Kriseledelsen vil i ettermiddag drøfte evt. nye lokale tiltak. 

6. november kl. 10.00

Ingen flere testsvar på morgenen.

Hurtigtester

Vi er i gang med massetesting på Haslemoen i dag. Det er litt oppstartsproblemer og kø, men vi ber om tålmodighet. Ekstra mannskaper er kalt inn fra alle tre kommuner. 

300 tester er planlagt i dag: 148 fra Åsnes, 141 fra Våler og 11 fra Grue. 

I går testet vi 121 personer. 

Koronatelefon

Koronatelefonen i Solør vi være åpen i helgen fra klokken 9-14.

5. november kl. 18.00

Ingen flere testsvar i ettermiddag

Vi har heller ikke mottatt meldinger om at de som er smittet har utviklet alvorlig sykdom. De som har symptomer, har milde til moderate symptomer. 

Hurtigtester

I løpet av kvelden vil smittesporerne våre være i kontakt med alle nærkontakter som får tilbud om test.
Det legges opp til testing fra bil med flere testlag med helsepersonell på Haslemoen. Frivillige bidrar med praktisk organisering og trafikkdirigering. 

Alle over 10 år som møter til test blir spurt om de ønsker å delta i utprøving av ny testmetode, og må gi muntlig samtykke. Det blir også gitt ytterligere informasjon av personalet, og det deles ut skriftlig informasjon. 

Nye tiltak

Felles kriseledelsesmøte i Åsnes og Våler besluttet å anbefale bruk av munnbind på kollektivtransport når avstandsregler ikke kan overholdes. 

Regjeringen kom med nye retningslinjer i dag. 

Gjeldende retningslinjer for test og karantene av svenske arbeidstakere videreføres.

5. november kl. 13.00

153 av 155 prøver ga negativt svar

Vi har nå mottatt svar på alle de 155 prøvene som ble tatt av nærkontakter 3. november. Kun to av disse var positive, den ene ble meldt i går og den andre i dag. Smittesporing av disse er i gang. 

Hurtigtester

Det planlegges for stor økning i testkapasitet fra i morgen. Røde Kors, Sanitetsforeningen og Lions er forespurt om bistand. 

Alle nærkontakter som blir satt opp til test, blir kontaktet av smittesporingsteamet og får tildelt tid. Det åpnes ikke for drop in-test. Det kommer mer informasjon om opplegg for testing av nærkontakter i neste pressemelding ca. kl. 18. 

Nye tiltak

Regjeringen kom med nye retningslinjer i dag. Eventuelle ytterligere tiltak lokalt i Åsnes og Våler vil drøftes i felles krisestabsmøte i dag kl. 15:30. 

5. november kl. 10.00

Ingen nye svar

Noen få svar har kommet inn, og disse har vært negative. Svar på tester lar vente på seg. Laboratoriet på Lillehammer har mye å gjøre og melder om ca. 2 døgns svartid. 

Hurtigtester

Helsedirektoratet har bedt Solør om å være med på utprøving av de nye hurtigtestene. Vi gjorde i går kveld en vurdering av dette i samråd med ansvarlige på Haslemoen og ledelsen i kommunene, og takket ja. 
Leverandørene kommer til Haslemoen i dag med materiell og vil gi opplæring og klargjøre for å komme i gang. 
Siden dette er en utprøving av ny testmetode må vi dobbeltteste de som ønsker å være med i utprøvingen. Det vil derfor fortsatt gjøres vanlig test i munn og nese i tillegg til hurtigtest, som tas på samme måte.

Resultat av hurtigtest kan være klar i løpet av 15 minutter, og vårt mål er å gi pasienten svaret i løpet av to til tre timer. 

Med gode hurtigtester kan vi raskere isolere dem som er smittet og starte smittesporing. Testen kan også avlaste laboratoriene. 

4. november kl. 18.00

Vi har fremdeles ikke mottatt svar på ca 100 av de 155 testene som ble tatt i går.

Smittetilfellene som inngår i Covid19-utbruddet i Våler og Åsnes har foreløpig vist seg å være innenfor et forholdsvis begrenset miljø.

Fordelen med dette er at vi derfor har grei kontroll over store deler av smittesituasjonen. Resultatet av prøvene som har blitt tatt de seneste dagene er derfor svært viktig, for det vil gi oss svar på om vi har et større utbrudd eller om vi har fått kontroll for nå. 

Vi er kjent med at det går rykter om at utbruddet har funnet sted innenfor Smiths Venner. Det kan vi avkrefte, for det er ikke tilfelle.

Hvor smitten har kommet inn og hvor den kommer fra, vet vi ikke på det nåværende tidspunkt. Og nettopp det at vi ikke vet dette, gjør at absolutt alle må vise aktsomhet og følge de nasjonale smittevernreglene.

Det er særlig viktig å begrense hvor mange vi omgås med i hverdagen, og i de kommende par ukene bør vi kun omgås våre nærmeste.

Presisering fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttett har i dag kommet med en presisering av hva som er «dine nærmeste»:

 • De du bor med og kjæreste

De som bor alene bør kun ha to-tre personer de er fysisk nær – disse bør være de samme personene over tid.
Mange er bekymret, så husk å ta godt vare på hverandre, og ikke minst er det viktig å snakke med barna i disse dager. Ikke glem at det finnes mange måter å holde kontakten på, så ta en telefon til noen du tenker kan ha godt av en liten prat. 

4. november kl. 13.00

Vi har ikke mottatt flere svar på tester siden forrige statusoppdatering. Neste forventede tid for utsending av prøvesvar er etter kl. 14:00. Oppdatering av antall mottatte prøvesvar kommer i neste statusoppdatering.

Det er stor pågang på koronatelefonen. Vi har fire linjer inn og full bemanning, men det er i perioder dessverre litt ventetid. Vi ber om tålmodighet og jobber hardt for å kunne besvare alle henvendelser.

4. november kl. 10.00

Sent i går kveld fikk vi melding om to nye smittede i Våler. Begge er tilknyttet det kjente utbruddet og satt allerede i karantene.

Vi har i dag fått melding om en ny smittet person i Åsnes. Denne personen er nærkontakt til en person som tidligere har fått påvist smitte i en annen kommune.

Så langt i dag har vi fått tilbake svar på ca 30 tester som ikke viser smitte. Vi mottar svar fortløpende.

De som har tatt test kan logge seg inn på helsenorge.no for å se svar på egen prøve.

Smittesporingsarbeidet fortsetter

Vi mottar meldinger om mulige brudd på Covid-19 forskriftens Kapittel 2, §5; Krav til de som skal være i karantene.  Vi har vært i kontakt med politiet, som bekrefter at de vil ta slike meldinger på alvor.

Det er nå vi har mulighet til å slå ned utbruddet og det er svært viktig at alle følger reglene om karantene og isolasjon. Husk at du kan være smitteførende to døgn før du merker symptomer.

3. november kl. 18.00

Det er ingen rapporter om at smittede har utviklet alvorlige symptomer eller sykdom. De som har symptomer har lette til moderate symptomer.

 • Fremdeles 59 smittede totalt i dette utbruddet
 • Vi fikk i ettermiddag svar på ca 40 prøver tatt i går. Alle disse kom tilbake negative.
 • Koronatelefonen har hatt over 100 henvendelser i dag
 • 155 personer blir testet i dag, og test-teamene jobber fremdeles ut over kvelden.
 • Vi håper å motta svar på prøver tatt i dag i løpet av dagen/kvelden i morgen.

3. november kl. 13.30

Mange innbyggere i Åsnes og Våler er påvirket og det er mange urolige innbyggere. Det jobbes intenst med smittesporing for å få oversikt over situasjonen. Vi venter på prøvesvar både fra egne og andre kommuner. 

 • 4 nye smittede i dag i Åsnes tilknyttet kjent utbrudd. Alle er allerede isolert. 
 • 59 smittede totalt i dette utbruddet
 • Karantene: ca 360 i Våler og 240 i Åsnes 
 • 35 nærkontakter er overført til oppfølging i Elverum og 10 nærkontakter er overført for oppfølging i Grue
 • Ca 90 testet i går
 • Ca 145 satt opp til test i dag
 • Bestilling av koronatest på nett er fullbooket ut uken. Vi jobber med å oppskalere tilbudet både med personell og tekniske løsninger. Grue kommune er forespurt om å bistå med personell. 
 • Koronatelefonens åpningstid er utvidet til kl. 9-18 fra onsdag 4. til fredag 6. november.  
 • Det er også mulig å bestille koronatest privat ved Fürst og Volvat for deg som ikke har symptomer, men trenger test i forbindelse med jobb. Disse vil ikke kunne prioriteres på Haslemoen grunnet utbruddet. 

Felles kriseledelsesmøte i Åsnes og Våler har i møte i dag besluttet ett nytt tiltak: 

 • Sykehjemmene i Åsnes og Våler forblir stengt ut uke 45 med tilrettelegging for besøk ved alvorlig sykdom.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten